Изграждат линеен парк в "Манастирски ливади - Изток"

Зеленото пространство ще е между жилищните блокове с укрепване на реката и зони за деца, отдих и спорт

Новини
12:17 - 14 Май 2021
1013
Изграждат линеен парк в "Манастирски ливади - Изток"

Живеещите в столичния квартал "Манастирски ливади-изток" ще могат да се радват на линеен парк, който ще бъде изграден в междублоковото пространство. Проектът, който беше представен на живущите, ще подобри инфраструктурата и трябва да се изгради от Столична община. 

„Концепция за линеен парк Манастирски ливади - Изток“ предлага принципно решение за регенерация на речните корита на р. Боянска бара и р. Бара Изливо, с цел изграждане на вътрешноквартален парк със споделена, зелена среда.

Идеята е инициирана от Софияплан, а изготвянето на концепцията - възложено на Vіrіdіѕ Lаndѕсаре Аrсhіtесtѕ. Разработката е базирана върху подробни анализи и картиране на съществуващото положение, публикувани в доклада „Анализ на състоянието на кв. "Манастирски ливади-изток“. 

На основа на този анализ Софияплан подготвя подробен план за действие с цел качествено развитие на територията. В парка ще се направи обезопасяване на речното корито, ще се озелени и ще има кътове да отдих, за децата и спорт. 

Съгласно предвижданията на ОУП, най-голям дял от територията на кв. „Манастирски ливади – Изток“ е предвиден за жилищно застрояване – 55%. 

Смесените многофункционални зони (Смф) заемат около 19,5% от територията. Терените за обществено обслужване (Оо) предвидени с ОУП се намират около нереализираното кръстовище на ул. „Костенски водопад“ и ул. „Флора“. 

Около реките Боянска бара и Бара Изливо се предвиждат терени за зелени връзки и озеленяване (Тзв) само 7%, които следват концепцията на плана от 2001г. за създаване на зелени клинове по поречията им, се посочва в презентацията. 

Оценката на присъстващите беше, че е положен огромен труд от екипите на общинското предприятие Софияплан, София проект и Viridis Landscape Architects, които работи по проекта за парка.