Излезе заповедта за ваксинационните коридори

Д-р Кацаров сложи край на опашките от джипита пред РЗИ-тата за флакони

Актуални новини
12:49 - 17 Май 2021
1069
Излезе заповедта за ваксинационните коридори

Служебният здравен министър д-р Стойчо Кацаров издаде заповед за ваксинационните коридори, с която се дава предимство на имунизирането на възрастните хора над 65 години.

За целта директорите на регионалните здравни инспекции (РЗИ) да създадат организация за приоритетно доставяне на ваксини срещу COVID-19 на общопрактикуващите лекари. Ваксините се доставят всеки понеделник на база на предварително заявени от всеки общопрактикуващ лекар количества и вид, в зависимост от наличностите.

В срок до 18.05.2021 г. директорите на регионалните здравни инспекции да определят логистични пунктове във всяка община, а където е необходимо до отдалечени населени места за доставка на ваксините, като предварително обявят приблизителен час на доставката. Адресите на пунктовете с публикуват на интернет страницата на РЗИ в едно с лице и телефон за контакт.

Всеки общопрактикуващ лекар до четвъртък на предишната седмица по електронна поща на РЗИ заявява необходимите количества ваксини срещу COVID-19 (по вид, за първа/втора доза, брой флакони) за следващата седмица, както и логистичния пункт, от който ще ги получава. Регионалните здравни инспекции обобщават получените заявки по т. 3 и изготвят разпределение на ваксините срещу COVID-19 за предоставяне на ОПЛ. Регионалните здравни инспекции организират транспортирането на разпределените съгласно т. 4 ваксини срещу COVID-19 до логистичните пунктове. При необходимост съдействие за транспортиране на доставките да бъде оказано от регионалните структури на МТСП, МВР, областните управители и кметовете на общини.

Общопрактикуващите лекари носят отговорност за получаването на ваксините, в определеното за целта работно време на пункта.

От понеделник до четвъртък на всяка седмица общопрактикуващите лекари и останалите разкрити ваксинационни центрове ваксинират лица на възраст над 60 години. В този период се допуска ваксиниране на лица и под 60 годишна възраст, ако са диспансеризирани с исхемична болест на сърцето, хронична бъбречна недостатъчност, захарен диабет, мозъчно-съдова болест, хронични белодробни заболявания и онкологични заболявания или други по преценка на лекаря.

Петък, събота и неделя на всяка седмица се ваксинират всички желаещи лица по реда на записването.

Графикът на ваксинирането се прилага за срок от два месеца, считано от датата на влизането ѝ в сила.

Общопрактикуващите лекари предоставят на РЗИ списъци на трудноподвижни лица и на лица, живеещи в труднодостъпни и отдалечени райони, които желаят да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 на място. Директорите на РЗИ организират мобилни имунизационни екипи, които извършват ваксинацията им във възможно най-кратък срок. Областните управители и кметовете на общини да окажат съдействие на РЗИ за включване на местните здравни медиатори и общественици с цел подпомагане на организацията на ваксинацията на лица от уязвими групи от населението, поради високия епидемиологичен риск от инфектиране, свързан с условията и начина им на живот.

Контрола по изпълнението на заповедта е възложен на д-р Александър Златанов, заместник-министър на здравеопазването.

Ето ТУК можете да се запознаете с текста на заповедта.