Кабинетът изплаща близо 15 млн. лв. на хотелиерите с украински бежанци

Новини
13:32 - 08 Февруари 2023
1022
Кабинетът изплаща близо 15 млн. лв. на хотелиерите с украински бежанци

С три решения на правителството се одобрява помощ на кандидатите по програмата за ползване на хуманитарна помощ за украинските бежанци у нас.

Министерският съвет одобри помощ на кандидатите по "Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна".

Ще бъдат изпълнени плащанията към одобрените за финансиране кандидати за целия период на Програмата в общ размер на 5 711 506,00 лв.

Ще бъде изплатена помощ по общо 160 подадени заявления от лица, предоставили хуманитарна помощ, изразяваща се в 133 879 нощувки и изхранвания (закуска, обяд и вечеря) на бежанци

в периода от 24 февруари до 31 май 2022 г. по "Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна".

Правителството одобри и помощ на кандидатите по "Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България" за периода от 1 до 15 ноември 2022 г.

Получатели на помощта са хотелиери и лица, упражняващи дейност в обекти държавна и общинска собственост, настанили и изхранвали или само настанили бежанци, без оглед на правноорганизационната им форма.

За периода е верифицирана помощ в размер на 2 807 802,45 лв. с ДДС за предоставени нощувки по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България.

С друго решение кабинетът одобри помощ на кандидатите по "Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България" за периода от 16 ноември до 31 декември 2022 г. 

Получатели на тази помощ са хотелиери и лица, упражняващи дейност в обекти държавна и общинска собственост, настанили и изхранвали или само настанили бежанци, без оглед на правноорганизационната им форма.

За периода е верифицирана помощ в размер на 6 389 579,25 лв. с ДДС за предоставени нощувки по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България.