Край на лъжите на мобилните оператори: Окончателно въвеждаме „роуминг като у дома“

Вече няма да се налагат каквито и да било допълнителни такси за разговори в ЕС, решиха депутатите на второ четене

Техномания
20:35 - 12 Септември 2019
75134
Край на лъжите на мобилните оператори: Окончателно въвеждаме „роуминг като у дома“

Депутатите въведоха санкции за нарушения на правилата за цените на роуминг услугите в Европейския съюз. Те приеха на второ четене днес промени в Закона за електронните съобщения.

Когато пътувате извън вашата страна в друга страна от ЕС (В този случай 28-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), не трябва да плащате каквито и да било допълнителни такси за използването на вашия мобилен телефон. Обажданията до мобилни или стационарни телефони, текстовите ви съобщения (SMS) и услугите с данни се таксуват по национални цени. Тоест, цената е същата като за обажданията, текстовите съобщения и данните във вашата страна.

Мобилните оператори могат да прилагат „политика за справедливо ползване", за да гарантират, че всички клиенти, използващи роуминг, имат достъп и могат да се възползват от правилата за „роуминг като у дома" (т.е. роуминг услуги на национални цени), когато пътуват в ЕС. Това означава, че вашият мобилен оператор може да прилага справедливи, разумни и пропорционални механизми за контрол, за да се избегнат злоупотреби с тези правила.

Заради регистрирани нарушения депутатите въведоха и мерки по прилагане на европейски регламенти относно достъпа до отворен интернет и роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на ЕС. От 15 май 2019 г. са в сила нови правила, ограничаващи цените, които доставчиците на съобщителни услуги с номера могат да налагат на потребителите за мобилни и фиксирани гласови и текстови съобщителни услуги в рамките на ЕС. С промените в Закона за електронните съобщения се цели своевременно да се въведе система от ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за нарушение на тези правила.

Предвидени са и по-сериозни санкции за нарушение на изискването доставчиците да не прилагат цени на дребно (без ДДС) за потребители на регулирани съобщения в рамките на ЕС, надвишаващи 0,19 евро цента на минута за повиквания и 0,06 евро цента за текстови съобщения. За такива нарушения ще се налага имуществена санкция от 20 000 до 400 000 лева на прегрешилите оператори.