Мъртва риба изплува във Варненското езеро

У нас
10:18 - 07 Август 2023
1285
Мъртва риба изплува във Варненското езеро

Експерти на Басейнова дирекция "Черноморски район“, РИОСВ и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда във Варна провериха сигнал за умряла риба във водите на Варненско езеро в района на пристанище “Лотос“ и допълнителен оглед на "Стар канал“, свързващ Варненско езеро с Черно море.

При извършения оглед в акваторията пред хотела е установено наличие на мъртви рибни екземпляри - основно кая и живи плуващи пасажи от илария и кефал.

Не е отчетено оцветяване, водите са мътни, без специфична миризма и опалесценция на повърхността. В обходения район не е констатирано нерегламентирано заустване на отпадъчни води във Варненско езеро.

По заявка на Басейнова дирекция е взета водна проба от водите в района източно от Спортен клуб "Черно море-Бриз“, която ще бъде изследвана по физико-химични показатели: pН, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, ортофосфати като фосфор, общ фосфор, амоняк, трибутилкалаени съединения.