Мъж, обрал и убил човек, е пуснат предсрочно от затвора

Новини
15:08 - 30 Ноември 2021
1209
Мъж, обрал и убил човек, е пуснат предсрочно от затвора

Варненският апелативен съд потвърди определението на Окръжния съд-Варна, с което условно предсрочно е освободен Деан О.. Той е бил осъден на 20 години лишаване от свобода, съобщиха от Апелативен съд-Варна.

Причината е, че на 11 март 2011 година заедно с още един мъж в съучастие са отнели от потърпевшия сумата от 250 лева, като употребили сила. Деянието е било придружено и с убийство.

Към момента на разглеждане на настоящото дело осъденият е изтърпял 12 години, 10 месеца и 7 дни – тоест спазено е законовото изискване за изтърпяване на повече от половината от наложеното наказание. Законодателят обаче е предвидил като допълнително задължително условие доказателствата за трайни позитивни промени в личността на осъденото лице. В случая становищата на затворническата администрация и експертната оценка за психическото и емоционално състояние на лишения от свобода установяват процес на поправяне и превъзпитание на Деан О..

Съдът съобрази, че той работи във варненския затвор от 2014 година. За добро поведение е награждаван над 30 пъти. Съдебният състав взе предвид и сведенията на инспектори от затвора, които отчитат позитивни аспекти в поведението му. Констатирани са трайни положителни промени в мисленето и мотивация за водене на законосъобразен живот. Съдът прие, че осъденият може успешно да се интегрира в обществото. В определението си настоящата инстанция привежда съдебната практика на Европейския съд за правата на човека. В свое решение ЕСПЧ е отбелязал:

„Макар и възмездието да остава една от целите на лишаването от свобода, акцентът в европейската наказателна политика вече е върху целта по рехабилитация на осъденото лице.“
Въззивната инстанция смята, че възможните положителни промени за личността на осъденото лице са настъпили, с което е отпаднала нуждата от продължаване на третирането му в затвора. Настоящият състав споделя извода на Варненския окръжен съд, че са изпълнени законовите критерии за допускането на условно предсрочно освобождаване.

Остатъкът от наложеното наказание – 7 години 1 месец и 23 дни съдът установи като изпитателен срок. За срок от 3 години спрямо Деан О. корекционното наблюдение ще продължи чрез задължителни периодични срещи с пробационен служител.

Определението на Апелативен съд–Варна за предсрочното условно освобождаване на Деан О. не подлежи на обжалване.