МС прие промени в Закона за оръжията

Новини
16:03 - 20 Октомври 2022
2398
МС прие промени в Закона за оръжията

Правителството прие промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Това се случи на днешното заседание на МС, информират от правителствената пресслужба.

С новите промени се въвеждат нормативни изисквания на ЕС относно:

- техническите спецификации, на които трябва да отговоря маркировката на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти (Директива за изпълнение 2019/68 на Комисията);

- техническите спецификации, на които трябва да отговорят предупредителните и сигнални оръжия, за да е гарантирано, че те не могат да бъдат преработени в огнестрелни (Директива за изпълнение 2019/69 на Комисията).

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ към Министерство на отбраната се определен като орган, който да извършва изпитване на образци

на сигналните и предупредителни оръжия за съответствието им с техническите спецификации, определени в Приложение към закона.

При установено съответствие органът издава сертификат за вида, модела, калибъра на оръжието, името на производителя/вносителя, годината на производство и номер и дата на протокола на изпитване. Копие от сертификата придружава всяка доставка на сигнални и предупредителни оръжия.

Към МВР се създава Национална точка за контакт (НКТ), която осъществява обмен на информация с компетентните органи на другите държави членки на ЕС за съответствието на предупредителните и сигнални оръжия с техническите спецификации.

НКТ публикува на интернет страницата на МВР списък на предупредителните и сигнални оръжия, които съответстват на техническите спецификации, техните идентификационни данни и имената на техните производители и вносители.

Контролът по вноса от трети държави се осъществява от митническите органи. За допускане за свободно обращение и освобождаване за потребление на предупредителни и сигнални оръжия на територията на България, вносителят предоставя на митническите органи сертификат за съответствие, издаден от Института по отбрана или аналогичен документ, издаден в държава членка, с който се удостоверява съответствието с техническите спецификации.

Българските производители на сигнални и предупредителни оръжия са задължени да прилагат техническите спецификации и могат да пускат на пазара само оръжия, получили сертификат за съответствие.