На Венера може да има живот

Японци изследват странни тъмни петна върху съседката на Земята

Мистика
16:57 - 04 Септември 2019
1595
На Венера може да има живот

Странните тъмни петна по повърхността на Венера може да са свидетелство за наличие на биологичен живот там, смятат японски учени. Те са убедени в това, че откритите от тях петна могат да влияят върху климата на съседката на Земята.

Предположенията са, че петната са съставени от частици железен хлорид, серен диоксид и алотропи на сярата. Все още обаче наличието на тези вещества не обяснява напълно наличието и свойствата на тъмните петна по повърхността на Венера. Но японските изследователи са категорични, че частиците, които се намират в странните петна, се държат по същия начин, както микроорганизмите на Земята. Много е възможно на наблюдаваните участъци от повърхността на Венера, както и върху тези в сянка, да има форми на живот.

Наблюденията показват, че в периода 2007-2017 г. количеството на отразената от Венера светлина намалява цели два пъти, по след това отново се възстановява в обеми отпреди 2007-ма. Споровете за живот на Венера се появяват периодично в научни издания и между любители на Космоса, а почти редовно т.нар. виртуални археолози откриват странни предмети и обекти на Венера.