Най-дефицитните специалности в университетите - безплатни!

Новини
20:58 - 09 Декември 2019
5173
Най-дефицитните специалности в университетите - безплатни!

Студентите ще учат безплатно в поне седем направления. Това са най-дефицитните специалности, за които няма много кандидати - например математика, физика, химия, енергетика, каза пред "24 часа" министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

“Ще изведем списък с професионални направления, в които обучението ще е безплатно за студентите. Най-вероятно ще са тези, за които е налице най-голям разрив между бъдещо търсене на пазара на труда и днешно търсене на висше образование и които и в момента стимулираме най-силно - математика, физически, химически
науки, педагогика на обучението, религия и теология, енергетика”, допълни Красимир Вълчев.

За да бъдат задържани дефицитни кадри в страната, ще се разработва и механизъм обучението на студенти от такива направления също да бъде безплатно, ако са сключили договори с компании или предприятия в определени отрасли.