Небостъргачът "Златен век" на "Артекс" все пак ще се строи?

Новини
17:45 - 30 Юни 2020
2293
Небостъргачът "Златен век" на "Артекс" все пак ще се строи?

Напук на протестите на половината квартал "Лозенец" и на настояването на премиера Бойко Борисов, небостъргачът "Златен век" на компанията "Артекс", прочула се с продажбата на лукс апартаменти на Цветан Цветанов, Цецка Цачева и други знакови хора от властта на символични цени, все пак може да се извиси в сърцето на града.

Разиграването на строежа между няколко институции, включително в съдебната власт, може да се окаже трасиране към завършването на сградата. ВАС отмени решението на Административния съд от миналата година, с което беше отменена заповедта на началника на ДНСК за спиране на строителството на небостъргача "Златен век" в столичния кв. "Лозенец". Така делото се връща на същия съд за ново разглеждане от друг състав съобразно дадените указания.

Върховните магистрати приемат, че първоинстанционният съд е допуснал съществени нарушения на съдопроизводствените правила, които са довели до необоснованост на съдебния акт и до постановяването му в противоречие с материалния закон.

Изводите на първоинстанционния съд, че не са налице съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 5 и чл. 169, ал.1,т. 3 ЗУТ са необосновани, тъй като на административния орган не е дадена възможност да ангажира доказателства и да установи, че описаните в констативния акт отклонения от одобрените инвестиционни проекти са съществени, поясняват от ВАС.

Административният съд отмени заповедта за спирането на "Златен век".При новото разглеждане на делото АССГ следва да се съобрази с мотивите на върховните магистрати и да отстрани допуснатите съществени процесуални нарушения, като разпредели тежестта на доказване съобразно правилата на чл. 170 от АПК и постави конкретни указания на страните за обстоятелствата, които трябва да установят.

Съдът следва да осигури възможност на страните да ангажират доказателства, включително чрез използване на специални знания и ако е необходимо да прояви процесуална активност за изясняване на спора и попълване на делото с доказателства.

След събиране и преценка на доказателства, включително на тези, представени и поискани от страните съобразно указанията, съдебният състав следва да направи крайните изводи за законосъобразността или незаконосъобразността на оспорения административен акт, респ. за основателността или неоснователността на подадената жалба, като изложи съображения в подкрепа на възприетите заключения.
ИК "Лозенец" протестира срещу бездействието на ДНСК за "Златен век"

Припомняме, на 6 април от "Артекс" изпратиха позиция до медиите, в която заявиха, че преустановяват строежа на "Златен век", съобразявайки се с разпореждането на министър-председателя. ДНСК направи 2 проверки и първоначалните констатации бяха, че всичко около строителството на "Златен век" е редовно. Това стана повод за бурни протести на столичани. Недоволството беше насочено към шефа на ДНСК арх. Иван Несторов, като протестиращите не веднъж поискаха неговата оставка. Строителната фирма стана обект на проверка и от Националната агенция по приходите (НАП).