Нетните активи на пенсионните фондове са над 20 милиарда лева към 31 март

Новини
16:21 - 02 Юни 2023
1603
Нетните активи на пенсионните фондове са над 20 милиарда лева към 31 март

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.03.2023 г. е 4 952 281 души, като нараства спрямо 31.03.2022 г. с 1,55 на сто, става ясно от публикуваните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване от Комисията за финансов надзор.

Към 31.03.2023 г. нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 20 205 288 хил. лв. В сравнение с 31.03.2022 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 5,07 на сто.

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, към 31.03.2023 г. 14 194, от които 1392 пенсионери и 12 802 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст.

През първото тримесечие на 2023 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 829 хил. лв. за пенсии, 13 676 хил. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 58 хил. лв. на наследници на лица, получавали разсрочени плащания.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за първото тримесечие на 2023 г. възлизат на 74 180 хил. лв. Нетният финансов резултат на дружествата за периода е в размер на 27 871 хил. лв.