Нови такси за услуги на БНБ от август

Безплатно ще се приемат вече до 120 лева на монети от 10, 20, 50 стотинки и 1 и 2 лева

Новини
15:43 - 25 Юли 2023
2905
Нови такси за услуги на БНБ от август

БНБ променя таксите за услуги с банкноти и монети от  август, съобщиха от банката. Така например банката ще приема до 1200 лева разделени по номинали банкноти по сметка на титуляр, а не както до сега до 1000 лева.

Над тази сума таксата е 0,4% върху разликата, но не по-малко от 0,70 лв. В момента таксата е 0,3% върху разликата над 1000 лв., но не по-малко от 0,50 лв.

Без такса ще се приемат вече до 120 лева на монети от 10, 20, 50 стотинки и 1 и 2 лева.

В момента това важи за сума до 100 лева. над 120 лева таксата става 1,7% върху разликата над 120 лв., но не по-малко от 1,30 лв. Премахнати са таксите за приемане и размяна на разменни монети с номинал 5 стотинки.

Без такса ще продължат да се обменят банкноти и монети с изтекъл срок на обмяна, както и да се заменят повредени български банкноти и монети.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) е приел и промени  в "Общи условия на Българската народна банка за обслужване на клиенти с банкноти и монети по обявена стойност“. Предвижда се банките и доставчиците на услуги (в качеството им на пълномощници на банките по смисъла на тези общи условия) да предоставят на БНБ само нотариално заверени спесимени от подписите на своите законови представители и надлежно упълномощени служители.

Актуализират се и размерите на таксите, които БНБ събира за провеждане на обучения, както и за оказване на съдействие при обучение.