НС прие Национална стратегия за младежта

Насърчава се заетостта, неформалното обучение и подкрепата за новата генерация

Новини
17:18 - 31 Януари 2023
625
НС прие Национална стратегия за младежта

В последната си работна седмица 48-ото Народно събрание прие Националната стратегия за младежта 2021-2030 г., съобщават от пресцентъра на Министерството на младежта и спорта."За" гласуваха 130 депутати, 25 "Против", а един - "Въздържал се". Това се случва след двегодишно забавяне на процеса по утвърждаването й.

Националната стратегия за младежта за периода 2021-2030 г. е основният стратегически инструмент за планиране и прилагане на държавната политика за младежта като дефинира нейните основни и специфични цели и приоритети за следващите 10 години, както и мерките за тяхното постигане.

При разработването на стратегията е отчетен фактът, че младежките политики в България очертават системен и холистичен подход за създаване на благоприятни условия за младите българи да бъдат пълноценни членове на обществото и двигатели на позитивна промяна.

Визията на Националната стратегия за младежта 2021-2030 г. е "Способни, ангажирани и овластени млади хора, готови да развиват своя пълен потенциал и съзнателно да допринасят за развитието на Република България в контекста на европейското семейство и глобалния свят".

Стратегията се фокусира върху насърчаване на неформалното обучение, насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат, не работят и не се обучават, насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора, развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб, свързаност, толерантност и европейска принадлежност, насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот, както и насърчаване на културата и творчеството сред младите.

Мониторингът на състоянието на младите хора в страната ще се осъществява чрез проследяване на индикаторите, заложени в Национална стратегия за младежта.