Област Добрич с 2300 души по-малко само за година

Увеличава се относителният дял на жените

Новини
14:45 - 19 Април 2019
1400
Област Добрич с 2300 души по-малко само за година

Населението на областта е намаляло с 2314 души в сравнение с предходната година, гласят последните статистически изследвания. Към края на 2018 г. населението на област Добрич е 173 831 души, което представлява 2,5% от населението на страната. Това нарежда областта на 14-то място по брой население, непосредствено след областите Сливен и Шумен, съобщи за радио „Фокус” Илга Иванова от Териториалното статистическо бюро в града.

Мъжете съставляват почти 49% от населението, жените – 51,4% или на 1000 мъже се падат 1058 жени при съотношение за страната 1. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години включително, с нарастването на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта. Като тенденция се очертава продължаване на процеса на застаряване на населението. В края на миналата година лицата на 65 и повече навършени години са 38 2133 – 22% от населението на областта.

В сравнение с 2017 година делът на населението в тази възрастова група нараства с 0,5 процентни пункта. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живот при тях.