Община Созопол задължи наемател в района на "Градина" да почисти куп отпадъци

Ако дружеството “Къмпинг Градина Еко” не изпълни предписанието ще отнесе глоба до 20 000 лева

Общество
12:47 - 19 Януари 2024
1327
Община Созопол задължи наемател в района на "Градина" да почисти куп отпадъци

Община Созопол направи предписание на дружество, наемател на един от имотите в къмпинг "Градина", да възстанови състоянието на поземлените имоти, на които са изсипани 100 куб. м земна маса, примесена със скални късове и строителни отпадъци. В предписанието е посочено, че те трябва да се премахнат в срок до 29 януари т.г., съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. 

Предписанието е направено след извършена проверка от експерт в отдел "Екология" и специалист в отдел "Строителство" в общината, след подаден сигнал от директора на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас. 

Проверката установи, че в шест имота в къмпинга са насипани изкопни земни маси, примесени със скални късове и строителни отпадъци. С изкопни маси е стабилизиран път, като в продължението му е насипан и уплътнен и още един участък. В друг участък за провеждане на водите под пътя са положени две гофрирани тръби, информират от общината.

От РИОСВ уточняват, че поземлените имоти попадат в защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Зоните са  "Бакърлъка" - за опазване на дивите птици и в защитена зона "Плаж Градина – Златна рибка" - за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Ако дружеството “Къмпинг Градина Еко” не изпълни предписанието и не отстрани земните маси със скални късове и строителни отпадъци от засегнатите имоти в указания в предписанието срок, ще бъде образувано административнонаказателно производство и на фирмата ще бъде наложена глоба съгласно чл. 166, т.3 от ЗООС в размер на от 2000 до 20 000 лева, информират още от общината.