ОФИЦИАЛНО: Данните от преброяването: 84,6% българи, 8,4% - турци, 4,4% - цигани

И трите основни етноса намаляват с бързи темпове

Общество
15:30 - 24 Ноември 2022
2758
ОФИЦИАЛНО: Данните от преброяването: 84,6% българи, 8,4% - турци, 4,4% - цигани

Към 7 септември 2021 г. българската етническа група обхваща 5 118 494 души или 84,6% от отговорилите на въпроса за етническа принадлежност в Преброяването на населението, съобщи Националният статистически институт. В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 0,2 процентни пункта.

Към турската етническа група са се самоопределили 508 378, или 8,4% от отговорилите. Относителният им дял намалява с 0,4 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

Към третия по численост ромски етнос са се самоопределили 266 720, или 4,4% от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група намалява с 0,5 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

Към други етнически групи са се самоопределили 79 006 души, или 1,3%.

Хората, които са посочили, че не могат да се самоопределят, са 15 746 (0,3%). Отговор "Не желая да отговоря" са отбелязали 63 767, или 1,0% от отговорилите.

Българският е майчин език за 5 037 607 души, или 85,3% от населението, турският - за 514 386 души, или за 8,7%, и ромският - за 227 974 души, или за 3,9%. Друг майчин език са посочили 62 906 души, или 1,1 на сто.

Българската етническа общност преобладава във всички области с изключение на областите Кърджали и Разград, където тя формира съответно 29,0 и 39,6% от населението на областта.

Вижте разпределението на самоопределилите се като представители на българската етническа група по области на картата по-долу:

Като българи се самоопределят 84.6%, турците са 8.4%, ромите - 4.4%

Хората, които са обявили, че принадлежат към турската етническа общност, са над половината от населението на областите Кърджали (64,5%) и Разград (50,4%). Сред областите с по-висока концентрация на населението от тази етническа група са също Търговище (37,7%), Силистра (37,1%) и Шумен (31,3%). Общо в петте области живее почти половината от населението, самоопределило се към турската етническа група - 48,4%.

Вижте разпределението им по области на картата по-долу:

Като българи се самоопределят 84.6%, турците са 8.4%, ромите - 4.4%

Хората от ромската етническа група са разпределени териториално във всички области на страната. Най-голям е делът на ромския етнос в областите Сливен - 15,3%, и Монтана - 11,5%, следвани от Шумен - 8,0%, Добрич - 7,2%, и Ямбол - 7,1%.

Като българи се самоопределят 84.6%, турците са 8.4%, ромите - 4.4%