ОПА! Nexo у нас има 3 ревизионни акта за ДДС

Финансовата министърка Росица Велкова разкри проверките на криптобанката

Политика
13:50 - 26 Януари 2023
6752
ОПА! Nexo у нас има 3 ревизионни акта за ДДС

Три ревизионни акта, влезли в сила и необжалвани от компанията, са били наложени на криптобанката Nexo за задължения "в особено големи размери" към хазната по Закона за ДДС, разкри справка на служебния финансов министър Росица Велкова по депутатско питане. 

Става въпрос за актове, издадени след проверки на българското дружество на криптоинституцията на Антони Тренчев и Коста Кънчев, извършени в периода 2020-2022 г. 

Става въпрос не за "Нексо" АД с регистрация в Швейцария, а за "Ен Ди Ес" ЕООД със седалище в София, което има назначени близо 600 служители. 

Ето какво разкрива сводката на Велкова: 

"За дружеството са подадени годишни данъчни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане за 2018, 2019, 2020, 2021 г. с декларирана счетоводна печалба. Към ноември 2022 г. осигурените от него лица са 596. За периода 2020-2022 г.

са извършени три ревизии за установяване на задължения по Закона за данъка върху добавената стойност, при които са установени допълнителни задължения в особено големи размери по смисъла на Наказателния кодекс.

Издадените ревизионни актове са, както следва: 

- От 16 септември 2021 г., който е обжалван и с решение на директора на дирекцията за обжалване в НАП е бил отменен и е върнат за нова ревизия. Извършена е, след което е издаден нов акт, който "Nexo" не са обжалвали и е влязъл в сила на 11 май 2022 г. 

- От 30 март 2021 г., който не е обжалван от компанията и е влязъл в сила. 

- От 9 април 2022 г., който също не е бил обжалван и е влязъл в сила". 

Декларирана печалба обаче остава в обхвата на данъчната тайна, уточнява Велкова. 

При изслушването си в създадената временна парламентарна комисия за Nexo-гейт шефът на ДАНС Пламен Тончев разкри, че именно за българското дружество на компанията са били разкрити практики, подобни на пирамидите от близкото българско минало, както и инструменти, присъщи на т.нар. Ponzi схеми.