Още оставки: Бившият вицепремиер Деница Златева напусна "Булгаргаз"

Освобождават двама и от състава на СД на дружеството

Топ
17:38 - 17 Април 2024
4808
Още оставки: Бившият вицепремиер Деница Златева напусна "Булгаргаз"

Бившата вицепремиерка в служебното правителство от 2017 г. Деница Златева е подала оставка като шеф на "Булгаргаз". Напускането на Златева, която е била и депутат от БСП, е одобрено днес от Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг" ЕАД, съобщиха от холдинга.

Приета е оставката на Деница Златева, а от състава на СД на дружеството се освобождават Димитър Спасов и Татяна Петрова-Бояджиева. На техните места влизат Михаил Милков, Бянка Рачева и Марин Филиповски, гласи официалната информация от БЕХ.

Михаил Милков има дългогодишен опит в областта на енергетиката, с профил финанси. Към момента е директор дирекция „Финанси и бюджети" в „Български Енергиен Холдинг" ЕАД. Бянка Рачева е с опит като юристконсулт и от 2020 г. е адвокат. От януари 2013 г. Марин Филиповски работи в дирекция „Доставки на природен газ", а от юни 2004 г. до ноември 2012 г. е работил в „Софиягаз" ЕАД.

С решение на СД на „Булгаргаз" ЕАД за изпълнителен директор на дружеството е определен Веселин Синабов. От август 2022 г. до момента Веселин Синабов е директор на дирекция „Търговия с природен газ" и член на Съвета на директорите на „Булгаргаз" ЕАД. От септември 2015 г. до август 2022 г. заема различни позиции в „Булгартрансгаз" ЕАД като директор дирекция „Търговски услуги", ръководител отдел „Балансиране" и други. Преди това е експерт в отдел „Покупка, транспорт и съхранение на природен газ" в „Овергаз Инк." АД.

Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър към Агенцията по вписвани, до провеждане на нови конкурсни процедури, уточниха от БЕХ.