Печалбата на банките скочи с 50% за година

Увеличават се кредитите за нефинансови предприятия и за домакинства

Новини
12:30 - 02 Септември 2022
2586
Печалбата на банките скочи с 50% за година

Печалбата на банковата система в края на юли 2022 г. възлезе на 1,2 млрд. лв., сумата е с 400 млн. лв. (49,7%) по-голяма спрямо отчетената за седемте месеца на 2021 г.

Това става ясно от последните данни за състоянието на банковата система, публикувани от Българската народна банка (БНБ).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на юли е 16,6 млрд. лв. и спрямо края на юни се повишава с 233 млн. лв. (1,4%), което се дължи главно на нарастването на печалбата през периода.

Общите брутни кредити и аванси през юли се увеличават с 5,5 млрд. лв. (6,1%) до 95,3 млрд. лева. Основен принос имат вземанията от кредитни институции, които нарастват с 4,2 млрд. лв. (47,3%) и в края на юли възлизат на 13 млрд. лв., отбелязват от БНБ.

В брутния кредитен портфейл на банковата система е отчетено месечно увеличение с 1,3 млрд. лв. (1,6%) до 82,3 млрд. лева. Нарастват кредитите за нефинансови предприятия (с 612 млн. лв., 1,4%), за домакинства (с 420 млн. лв., 1,3%), за други финансови предприятия (с 235 млн. лв., 4,2%), както и тези за сектор държавно управление (с 27 млн. лв., 3,1%).