Правната комисия прие удължаването с 6 месеца на изтичащите лични документи

Причината е извънредната епидемична обстановка в страната

Новини
14:46 - 28 Октомври 2020
857
Правната комисия прие удължаването с 6 месеца на изтичащите лични документи

С 18 гласа "за" и без "против" и "въздържали се" депутатите в правна комисия приеха предложението на ГЕРБ да се удължат с 6 месеца изтичащите до 31 януари лични карти и паспорти.

Това е повторно удължаване на срока за преиздаване на лични документи, а причината е извънредната епидемична обстановка в страната заради коронавируса. Целта е да не се получават струпвания в МВР за смяна на документите. В началото на епидемията бе решено, че срокът на личните документи, които изтичат в периода 13 март - 31 октомври ще бъде удължен с шест месеца.

Сега управляващите предлагат това удължаване на валидността да бъде удължено и за изтичащите лични карти и паспорти през месеците ноември, декември и януари. "През юни, юли и август тази година са били издадени 381 хил. лични карти, 181 хил. паспорта и 201 хил. свидетелства за управление на МПС", представи статистика вносителят на законопроекта Красимир Ципов и добави, че с промените се предлага това удължаване на срока за преиздаване на личните карти да е валидно и за българските емигранти, които живеят в чужбина.

Министерството на външните работи вече обяви, че 48 държави са изразили готовност да допуснат български граждани с изтекли документи да се завърнат в България при условие на реципрочност, каза още Ципов. Това означава, че България ще даде възможност на чуждестранни граждани у нас да са с удължен срок на изтичащи лични документи, докато се завърнат в страната си, за да ги подновят. В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени и в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Практиката на Агенцията по заетостта показва, че необхващането на предлаганата в чл. 8, ал. 2, т. 3 категория заети чужденци води до възникване на практически проблеми и до налагането на принудителни административни мерки от страна Изпълнителна агенция ЭГлавна инспекция по труда”. Досегашният текст на тази т. 3 се отнася до продължаване на заетостта след изтичане на срока от 3 месеца — при краткосрочно командироване. На практика за продьлжаване на срока се провежда нова процедура по разрешаване на достъп до пазара на труда, което прави този текст неработещ.