Предлагат максималният осигурителен доход да стане 8500 лева

Масово квалифицирани работници, специалисти и ръководители съвсем законно се осигуряват на минимална работна заплата

Новини
16:49 - 22 Юни 2022
3232
Предлагат максималният осигурителен доход да стане 8500 лева

Увеличение на „изхода“ без увеличение на „входа“ на Националния осигурителен институт (НОИ) води само до хронично нарастване на дефицита на осигурителния институт.

Това е записано в становище на КТ „Подкрепа“ във връзка увеличението на пенсиите в проекта за актуализация на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2022 г. 

От синдиката подчертават, че ако не бъдат положени усилия за акумулиране на повече средства в осигурителната система, трансферът от държавния бюджет към бюджета на НОИ ще продължи да се увеличава, а това ще доведе до по-малко разполагаеми средства за всички останали обществени сектори - здравеопазване, образование, социални услуги и публичен транспорт.

За да не се стигне до подобна ситуация от синдиката настояват да бъдат увеличени минималните осигурителни доходи, тъй като масово квалифицирани работници и специалисти, техници и приложни специалисти, ръководители съвсем законно се осигуряват на минимална работна заплата.

Според КТ „Подкрепа“ се налага също така да бъде увеличен значително максималният осигурителен доход.

Напомняме, че той беше въведен след поредица консултации с международни организации. Размерът му трябваше да бъде 10 пъти минималната работна заплата, но към днешна дата обаче максималният осигурителен доход е в размер на едва 4,8 пъти МРЗ.

Според синдиката замразяването на максималния осигурителен доход е в противоречие на заложения в §6 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО принцип, който гласи, че максималната пенсия следва да бъде в размер на 40% от максималния осигурителен доход.

„За да не бъде нарушен за поредна година този принцип, следва или максималната пенсия да бъде намалена до 1360 лв., или максималният осигурителен доход да стане 5000 лв. от 1 юли 2022 г. и съответно 8500 лв. от 1 октомври 2022 г. КТ „Подкрепа“ намира второто решение за значително по-справедливо", пише още в становището.