Пробив в системата: Трансджендър осъди България в Страсбург

П.Х. прибира 7500 евро, отказали да й сменят пола, имената и ЕГН-то

Новини
07:56 - 29 Септември 2022
3348
Пробив в системата: Трансджендър осъди България в Страсбург

Европейският съд по правата на човека в Страсбург осъди България да плати 7500 евро обезщетение на транссексуална жена, информира „Сега“. П.Х. осъжда държавата заради съдебния отказ полът, имената и ЕГН-то й да бъдат променени в личните й документи.

Според Европейския съд правото на самоопределяне на сексуалната идентичност е част от неприкосновеността на личността. Страсбург прави разграничение между биологичен пол и социалния аспект на сексуалността. В решението му обаче се подчертава, че транссексуалните лица трябва да представят достатъчно убедителни медицински доказателства. Транссексуалността все още присъства като психиатрично заболяване в категориите на СЗО.

П.Х. завежда дело за промяна на данните в личните си документи пред Районния съд в Горна Оряховица. През февруари 2019 г. съдия Павлина Тонева допуска промяна на пола на П.Х. в акта й за раждане от "мъжки" на "женски", както и промяна на ЕГН и на трите имена на лицето. Това решение обаче е "съборено" от Окръжния съд във Велико Търново (актът на втората инстанция, където докладчик по делото е съдия Искра Пенчева не е публикуван в съдебните регистри). Накрая се произнася и Върховният касационен съд. Върховните съдии Емил Томов, Драгомир Драгнев и Геновева Николаева не допускат обжалване. От тяхното определение се вижда, че

съдът във Велико Търново смята, че половата идентификация като осъзната принадлежност на едно лице към другия биологичен пол е без значение за гражданската регистрация на българските граждани и не е основание за промяна съставените актове за гражданско състояние.

Впоследствие чрез адвокатската кантора на Михаил Екимджиев, П.Х. завежда дело срещу България в Страсбург. Делото е поето от адвокат Милена Докова, която го печели.

П.Х. отказва да сключи предложеното приятелско споразумение по делото срещу България. Причината е, че само ако има решение на Страсбург, тя ще може да иска възобновяване на делото за промяна на документите си. Освен обезщетението за морални вреди държавата трябва да плати на П.Х и 3000 евро за разноските по делото. Страсбург се произнесе, докато се чака тълкувателно решение на върховния съд по въпроса дали е допустима съдебна промяна на данните в актовете за гражданското състояние на транссексуален. Преди да се произнесе ВКС сезира Конституционния съд за това какво разбира под "пол" основният закон.

На водещата снимка: адвокат Екимджиев, чиято адвокатска кантора спечели делото в Страсбург