Проф. Герджиков: Конгресът бе зареден с много негативизъм и конфронтация

Спорт
18:07 - 15 Октомври 2021
2906
Проф. Герджиков: Конгресът бе зареден с много негативизъм и конфронтация

Бившият председател на Народното събрание Огнян Герджиков, който бе гост на извънредния Конгрес на БФС, сподели своето впечатление от случилото се в НДК преди три дни.

Както е известно, Борислав Михайлов бе преизбран за президент с 241 гола, побеждавайки Димитър Бербатов, който събра 430. От щаба на Бербо обявиха веднага, че е трябвало да има балотаж и че ще обжалват, след като първо е било обявено, че са регистрирани 483 делегата и е необходим брой от 242, за да има победител.

От БФС пък обявиха, че гласувалите са 480 и с 241 гласа има победител, който е събрал над 50% от гласовете.

"В организацията на конгреса са взели участие юристи, които със сигурност познават правната регламентация на изборния процес. Имайки предвид факта, че във форума бе фокусирано голямо обществено внимание, не допускам да са направени грешки и компромиси с правни норми и принципи.

Доколкото успях да се запозная с проблема, той е от емпирично естество - какъв е броят на присъствалите делегати и съответно на гласувалите. Вярвам, че не са допуснати грешки както в преброяването и пресмятането на мнозинството от присъстващите и гласували делегати, така и в прилагането на правните норми”, сподели Герджиков, който беше почетен гост на Конгреса.

Сдруженията в обществена полза, каквато е футболната федерация, са автономни и самоуправляващи се общности. Те имат свободата да създават организационни правила, както и да формират волята на сдружението чрез общото събрание. Публичният ред, чрез Закона за юридическите лица с нестопанска цел, е въвел регулации за създаване на предвидимост и сигурност в тези правоотношения, като се осигурява защита и контрол на автономията на сдруженията.

Съгласно цитирания закон и устава на БФС, решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите, което означава - с повече от половината делегати. Броят на регистрираните делегати преди започване на събранието е важен относно спазването на изискването за кворум. Тези факти се установяват от протокола на мандатната комисия. Кворумът е важен за стартиране на събранието, но не се изисква да бъде поддържан през цялото време. Този извод се прави по аргумент на закона, който предвижда „спадащ кворум“ - стартиране на събранието след един час, независимо от броя на членовете.

Законодателят е вложил идеята да се даде възможност на членовете на сдружението да упражнят правото си на глас. Но никой не може да задължи регистриралите се лица да участват в работата на събранието. Те са свободни да го напускат по всяко време. В този случай съответното мнозинство се променя за вземане на дадено решение. От значение е да се знае дали решенията са взети с необходимото мнозинство от присъствалите на събранието делегати към момента на гласуването.

Ако въпросът се свежда до това дали са тъждествени понятията регистрирани делегати и присъствали делегати, упражнили правото си на глас, отговорът е - не, не са тъждествени”, твърди бившият служебен министър на България от 2017 година.

Герджиков коментира и впечатленията си от организацията и провеждането на самия Конгрес, към който имаше рекорден интерес от цялата футбола общественост в България. “Впечатлен съм! В качеството ми на гост, от страничен ракурс, този форум се отличаваше с високото си организационно ниво. На първо място - техническото му обезпечаване: мултимедия, сътрудници, спазване на противоепидемологичните мерки и прочие, и стигнем до цивилизоваността в отношението на организаторите към кандидатите за поста президент на БФС. Затова мисля, че конгресът беше на високо европейско ниво.

Конгресът бе зареден с много негативизъм, конфронтация и противопоставяне. Не останах с впечатление обаче, че има същинско недоволство относно избора на комисиите и поименния им състав. Началото на събранието като цяло вървеше цивилизовано и стегнато, в относително съгласие, което позволи да бъдат избрани спомагателните органи.

Впечатлиха ме три неща, които затвърдиха убеждението ми, че общото събрание ще бъде прозрачно - беше въведена интегрална бюлетина за избор на президент, изборните урни и преброителните бюра бяха на централно място пред трибуната и пред погледа на всички делегати и гости.

Освен това ръководството на събранието подложи на гласуване и бе прието предложението да бъдат излъчени наблюдатели на процеса на гласуване. Всичко това е принос за развитието на демокрацията в БФС и това никой не може да го опровергае”, допълни Герджиков.