Прокурорската колегия върна на работа отстранен заради „Осемте джуджета“ прокурор

Новини
11:34 - 19 Юни 2024
1626
Прокурорската колегия върна на работа отстранен заради „Осемте джуджета“ прокурор

Прокурорската колегия възстанови на работа прокурора Дилян Деянов, който беше обвинен във връзка с казуса „Осемте джуджета“ и беше временно отстранен от длъжност. Деянов може да се върне в окръжната прокуратура в Перник още днес.

Постановлението, с което той беше обвинен в длъжностно престъпление заради „Осемте джуджета“ е било отменено от Софийската апелативна прокуратура на 13 май и е влязло в сила.

В тази връзка неговият адвокат Людмил Рангелов е подал молба до Прокурорската колегия с искане Деянов да бъде възстановен на работа.

Председателят на Комисията за атестирането и конкурсите Огнян Дамянов обясни днес, че КАК е изискала материалите по досъдебното производството, по което Деянов е бил отстранен. И от тях става ясно, че постановлението на СГП, с което прокурорът от Перник е бил обвинен, е отменено от САП на 13 май.

Дамянов посочи, че според чл. 230, ал. 6 от Закона за съдебната власт при промяна в обстоятелствата преди приключване на наказателното производство отстраненият магистрат може да поиска от съответната колегия да го възстанови на заеманата длъжност.

„Безспорно е, че към момента колегата Деянов няма качеството на обвиняем и поради това КАК предлага той да бъде възстановен на основание чл. 230, ал. 6 от ЗСВ на длъжност прокурор в Окръжна прокуратура-Перник, считано от датата на вземане на решението“, допълни Дамянов.

Кадровиците единодушно подкрепиха предложението.

Дилян Деянов беше обвинен в длъжностно престъпление (чл. 282, ал. 2 от НК) за това, че е нарушил служебните си задължения, като с постановление от 18 януари 2020 г. върнал иззети като веществени доказателства златни монети, на лице, което не е трябвало да ги получи.

По същото разследване обвинение получиха и бившите съпрузи Петьо Петров и Любена Павлова. Те ще отговарят за вещно укривателство (чл. 215, ал. 1 от НК) за това, че на 23 март 2020 г. „в съучастие и с цел да набавят за себе си имотна облага, укрили чужди движими вещи, златни монети, за които знаели, че са придобити от другиго чрез престъпление по чл. 282 от НК“.

Заради обвинението, на 13 септември м.г. колегията временно отстрани от длъжност Деянов като реши отстраняването да е до приключването на наказателното производство срещу Дилян Деянов, но не повече от срока в чл. 234, ал. 8 от Наказателно-процесуалния кодекс. Според разпоредбата мерките за процесуална принуда не могат да продължат повече от година и половина при тежки престъпления и осем месеца в останалите случаи.

И както вече стана ясно, точно осем месеца по-късно апелативната прокуратура в София отмени постановлението за привличането на Деянов като обвиняем. Основният мотив е, че липсват доказателства за извършено от него престъпление.