Провал: СЕМ не избра нов шеф на БНТ, Кошлуков остава

Членовете на медийния регулатор си отправиха взаимни обвинения

Актуални новини
14:00 - 29 Юни 2022 (обновена)
3430
Провал: СЕМ не избра нов шеф на БНТ, Кошлуков остава

Съветът за електронни медии не успя да избере генерален директор на Българската национална телевизия след три последователни гласувания. Това е прецедент и означава, че сегашният генерален директор Емил Кошлуков остава изпълняващ длъжността до обявяването на нова процедура. Председателят на съвета Соня Момчилова прекрати процедурата и обяви, че още на следващото заседание ще бъде обявен нов конкурс.

В свое изказване членът на СЕМ Пролет Велкова каза, че не е горда от липсата на избор. Тя изрази съмнение в автономността на гласовете на членовете на регулатора. Велкова коментира неофициална информация от началото на процедурата, според който СЕМ няма да избере директор на обществената телевизия.

"Аз не споделям Пилатовския подход да изберем някого само, защото трябва да има избор", каза в отговор Момчилова.

Кандидатите за поста бяха осем: Сашо Диков, Ирина Величкова, Сашо Йовков, Василена Матакева, Емил Кошлуков, Венелин Петков, Красимир Ангелов и Светлана Божилова. През последните два дни СЕМ изслуша концепциите им за развитие на обществената телевизия.

СЕМ не успя да избере генерален директор на БНТ при първото гласуване. Членовете на СЕМ очертаха проблемите и предизвикателствата пред БНТ, свързани с финансирането, отчетността и прозрачността, модернизацията, привличането на аудитория, необходимостта от реформи.

- Емил Кошлуков получи 1 глас "за" и 4 "против".
- Венелин Петков също получи 1 глас "за" и 4 "въздържал се".
- Ирина Величкова има 1 глас "за", 2 "против" и 2 "въздържал се".

След едночасово заседание, СЕМ проведе второ гласуване и отново не избра кандидат. Симона Велева направи ново предложение - Сашо Диков. Резултатите от гласуването са следните:

- Емил Кошлуков 1 глас "за" и 4 "против"
- Венелин Петков - 2 гласа "за", 3 "въздържал се"
- Сашо Диков - 2 гласа "за", 3 "въздържал се"

На третото заседание от 13:55 часа членовете на СЕМ препотвърдиха гласовете си:

- Емил Кошлуков: 1 глас "за" и 4 "против"
- Венелин Петков: 2 гласа "за", 3 "въздържал се"
- Сашо Диков: 2 гласа "за", 3 "въздържал се"

Всички кандидати отстъпваха по някои от критериите- професионална и организационна компетентност. За мен най-подходящ би бил Венелин Петков. Показа как би бил двигател на промяната, да се спре зависимостта от изпълнителната власт. Познавам се от 22 години. Аз съм длъжна да се въздържа в този избор, заяви Габриела Наплатанова, член на СЕМ.

Стигнах до решението, че между всички кандидати може да отговори на тези предизвикателства Венелин Петков - смел и цели БНТ да е двигател в медийната среда. За превърне БНТ във водеща в информацията и киното, да привлече и младите, да създаде управленска и организационна структура. Да се приключи с дублирането на функции. Да изгради новинарски екип, да засили разследващата журналистика, заяви Пролет Велкова, член на СЕМ.

Виждам, че имаме засега две предложения. Ние сме петима членове, важна е да изберем генерален директор- това значи компромис и диалог. Имаме нужда от диалог, каза Симона Велева, член на СЕМ.

Юнакът, който ще събуди спящия великан, не го видяхме в тези два дни. Трябва да бъдем деликатни и внимателни когато правим избор на такъв човек в наши дни, защото времето е сложно. СЕМ дължи много и на вас зрителите. Надявам се, че ще охрабреят. И вярвам, че ще го видим, ако не скоро, то поне в следваща процедура. Въздържанието е по-почтеният избор, каза Соня Момчилова, председател на СЕМ.