Райският газ ще се използва само в производството на храни

Народните представители приеха на второ четене промените в Закона за храните

Новини
15:29 - 07 Септември 2023
2061
Райският газ ще се използва само в производството на храни

Народните представители приеха на второ четене промените в Закона за храните.

Със 153 гласа “за” депутатите приеха употребата на диазотен оксид (райски газ) като добавка в храни да се допуска в обекти за производство и преработка на храни, както и заведения за обществено хранене, когато диазотният оксид се използва като добавка в помещенията за приготвянето на храни.

Депутатите приеха да се налага глоба в размер от 500 до 1000 лв. на лице, което наруши вече приетите условия за употреба на райски газ.

Освен това, който допусне в управляван от него обект извършването на подобно нарушение, ще се наказва с глоба в размер от 800 до 1500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 1500 до 3000 лв. На последно място, на бизнес оператор, който извърши нарушение по ал. 1 или 2 от закона, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 5000 до 12 000 лв.

Прочетете за флаконите Райски газ – за какво се използва и страничните му ефекти - само във vitamag.bg