Рекорд: 6886 са децата-престъпници у нас

Кражбите на имущество са най-честите криминални прояви, дело на хлапета

Крими
15:19 - 19 Април 2019 (обновена)
1904
Рекорд: 6886 са децата-престъпници у нас

4547 малолетни и непълнолетни лица у на живеят в криминогенна среда към края на 2018 г., показват данни на ННСИ за противообществените прояви и престъпления. Анализът е направен на база отчети на детските педагогически стаи, като за изминалата година 9 098 младежи под 18-годишна възраст са извършили престъпни деяния или са имали противообществени прояви.

В сравнение с данните за 2017 г. се наблюдава малък спад, който експертите определят като незначителен - с 48 души, или с 05%.
За извършени противообществени прояви през 2018 г. през педагогическите стаи са преминали 6866 малолетни и непълнолетни лица. От тях момчетата са 4596, или 66,9%, а момичетата - 2270 (33,1%). В сравнение с 2017 г. броят им нараства с 82 лица, или с 1,2%.
В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през детска педагогическа стая за бягство от дома, като според изнесените данни 15,7% (1081 лица) попадат в тази графа.
770 деца (11.2%) са проявили насилие и агресия, 549 са употребявали психоактивни вещества, а 502 малолетни и непълнолетни са участвали в обществени зулуми. Хулиганско поведение са проявили 377 деца.
Сред другите обществено значими противообществени прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни през годината, са: 
Тормоз - 262 лица (3.8%); скитничество и просия - общо 225 лица (3.3%).
Спрямо данните, кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лица на възраст между 8 и 17 години.
През 2018 г. от престъпления са пострадали 1 634 деца. От тях 665 (40,7%) са момичета. От всичките пострадали 659 са били малолетни, а 975 - непълнолетни.
Най-голям е броят на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество - 758 лица (46.4%). Следват пострадалите от нанесени телесни повреди - 285 лица (17.4%), от грабежи - 136 лица (8.3%), и от блудство - 68 лица (4.2%). Случаите на деца, жертви на изнасилване, са 23.