Решено: Столична община ремонтира банята в "Овча купел"

ДБ искат още дискусии по бъдещето на емблематичната сграда, за да нямало "трикове"

Новини
15:20 - 10 Юни 2021
673
Решено: Столична община ремонтира банята в "Овча купел"

Емблематичната баня в "Овча купел" в София ще бъде ремонтирана. Столичният общински съвет прие доклада на зам.-кметът по култура Мирослав Боршош за довършване на процедурата по обновяване на културния обект. Идеята му е София да използва 3,3 млн. лв., които има по европрограма "Наука и образование", като добави към тях още 4,46 млн. лв. и така да довърши банята. Средствата бъдат осигурени от следващите два бюджета на общината - за 2022 г. и 2023 г. Срокът за изпълнение на проекта е 2023 г.

Докладът мина след няколко часова дискусия и след редица забележки. Още в началото на заседанието от „Демократична България“ и БСП поискаха точката да бъде отложена, за да има повече време да бъде обсъдено бъдещето на сградата. Предложението им не бе прието. Според Милка Христова от БСП не е ясно за чия сметка ще се извърши преустройството на минералната баня. Как ще се съчетава ползването и каква ще бъде целта на това, което правим – един луксозен СПА център или широко достъпни физикални услуги?" Един такъв обект изисква много по-сериозно отношение“, каза Христова.

Цялото бързане  е защото има едни пари за усвояване, каза общинският съветник Борис Бонев. Според него трябва да се направи широко обществено обсъждане за съдбата на сградата. Марта Георгиева от "Демократична България" поиска отлагане на доклада, за да се спрат всички трикове за превръщането на банята в нещо друго. 

"Важно е да сложим линията между правенето на политики и политиканстването по отношение на банята в „Овча купел“.  За тези три седмици направихме достатъчно голяма и широка дискусия с всички професионалисти. Затова ще си позволя да помоля професионалното мнение на уважавани хора. След това ще отговорим на всички въпроси от политиците в общината“, заяви Боршош.

Кметът на район „Овча купел“ Ангел Стефанов обясни, че ако сега не влязат архитекти и инженери в банята, след няколко години ще трябва да влязат археолози. "Сграда се руши повече от 30 г., като районен кмет не мога да приема това да се отлага повече", каза още той.  По думите му, ако проектът се забави, има голяма вероятност да се загуби цялостното финансиране по оперативната програма. Обясни, че е провел проучване във фейсбук и над 1440 души са подкрепили идеята за реставрация. 55 пък поискали допълнителна информация.

Бонев цитира проучване от 2016 г според, което сградата е конструктивно стабилна и призова да не се правят внушения, че тя ще се разруши. Минали са пет години от това проучване и състоянието на сградата не същото, куполът се руши, а на няколко пъти се наложи да се изпомпва вода от нея, отвърна кметът на "Овча купел".

„През 2016 г. Столична община поиска от Министерството на здравеопазването управлението на минералните бани. Това е втори мандат, в който разглеждаме баните в „Овча купел“. Какво направихте вие през тези години, след като сте толкова много загрижени? Не съм видяла ваше предложение как да се възстановят функциите в тези сгради“, попита общинските съветници от ДБ председателят на групата ГЕРБ – СДС Малина Едрева.

Инвестиционният проект за адаптация и реставрация на сградата на минерална баня „Овча купел“ предвижда тя да съществува като рекреативен център с активно използване на минералната вода.

Опитите за спасяване на банята започнаха през есента на 2017 г., когато СОС приема програма на Столична община за оползотворяване на хидротермалните ресурси от находищата на минерални води на територията на столицата, съгласно която се предвижда в банята в кв. „Овча купел“ да се изгради рекреативен център, като се запази основното предназначение и функции с активното използване на минералната вода.

С договор Държавата прехвърля безвъзмездно на Столична община правото на собственост върху имота. През 2020 г. от НИНКН са съгласувани виза и задание за проектиране за Адаптация и реставрация на сградата на минерална баня.

В резултат на реализирането на проекта в сградата ще се обособят две зони. Първата е зона „Рекреация“, която ще е разположена в сутерена и на партерния етаж. Зона „Наука“ също ще е на първия етаж, но ще продължи и в подпокривното пространство. Тук ще и Центърът за върхови постижения в областта на научните изследвания.

В Рекреативния център ще се предлагат услуги с използване на минерална вода за подобряване на здравния и емоционалния статус на гражданите. На ниво сутерен са предвидени помещения за релакс, за масажи и за сауни. На ниво партер, със съществуващите басейни, ще се изгради термална зона – за интензивен воден масаж, за водна гимнастика, топли басейни и други. В Центъра за върхови постижения ще се извършват независими фундаментални и индустриални научни изследвания.

На първия етаж са предвидени визуална зала за VR демонстрации, конферентна зала, компютърна зала, заседателна зала и работни кабинети.

На втория етаж ще се обособят лаборатория "Социални иновации, рекреативен хюмън дизайн и нишов туризъм“, лаборатория „Анализ, дигитализация и реставрация на аудиовизуално наследство“ и Център за продължаващо образование.

Чрез реставрацията и адаптацията на сградата ще бъде спасена емблематична недвижима културна ценност, която от десетилетия тъне в разруха. Ще се създаде място, където здраве, наука и отдих кореспондират под един покрив.

Дейностите по реализирането на проекта за реставрация и адаптация на сградата на баня „Овча купел“ включват изготвяне на инвестиционен проект, демонтажни работи, строителни и реставрационни дейности, както и авторски надзор по време на строителство.

Необходимите средства за целта са в размер на 7 600 000 лв. Допълнителни 180 000 лв. са необходими за инвеститорски контрол и строителен надзор по време на строителството. Част от финансирането за изпълнение на строително-ремонтни дейности е осигурено чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 319 912 лв. по „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, който предвижда „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „ Наследство БГ“ в обособена част от сградата на баня „Овча купел“.

Срокът за изпълнение на договора е 31.12.2023 г. С цел изпълнение на инвестиционния проект и за въвеждането на обекта в експлоатация е необходимо да бъде осигурено съфинансиране от Столична община в размер на 4 460 000 лв. Предложението е тези средства да бъдат заложени в бюджетите на СО за 2022 г. и 2023 г.