Съдът не даде още акции от Панаира на Георги Гергов

Крими
16:59 - 29 Ноември 2022
1366
Съдът не даде още акции от Панаира на Георги Гергов

Пловдивският окръжен съд уважи иска на общината да спре вписването на акциите на Варна в панаира в капитала на дружеството "Пълдин Туринвест". В него бизнесменът Георги Гергов има 75%, а градската управа на Пловдив - 25 на сто. Дружеството държи 50,36% от "Международен панаир Пловдив" и ако апортът на дяловете на Варна, които са 29 на сто, беше вписан в Търговския регистър, Гергов би придобил контрол от над 79 на сто над търговския център.

На 24 ноември съветниците на Пловдив се обявиха против приемането на акциите на Варна в дружеството и задължиха кмета да оспори решенията на общото събрание на акционерите на "Пълдин Туринвест", ако сделката все пак бъде гласувана. Същия ден акционерите приеха дела на Варна въпреки несъгласието на представителя на община Пловдив.

Искане решенията на общото събрание да бъдат вписани в Търговския регистър беше подадено още вчера. То беше оспорено от пловдивския кмет, който поиска да бъдат отменени като незаконосъобразни и решенията на акционерите. Искането за Търговския регистър се разглежда в същия ден и решението на съдия Росица Кюртова е вписването да бъде спряно до приключването на другото дело - за законността на решенията на  акционерите на "Пълдин Туринвест". 

Определението за това подлежи на обжалване пред Апелативния съд в Пловдив.