Съдии и прокурори с по-малък коледен бонус

Новини
07:30 - 25 Ноември 2022
1829
Съдии и прокурори с по-малък коледен бонус

70% от основната заплата плюс парите за ранг ще бъдат коледните премии за магистратите и служителите в съдебната система тази година.

Решението е на Висшия съдебен съвет (ВСС), който даде съгласие административните ръководители на съдилищата и прокуратурите да ги раздадат, предаде "Лекс".
Решението означава намаление на коледните бонуси - през последните години се даваха по заплата или дори заплата и половина, с изключение на 2021 г., когато премиите бяха обвързани с натовареността. А причината за по-ниските бонуси е по-малкият бюджет на съдебната власт.

23 686 300 лв. са необходими, за да може да се раздадат коледните премии в размер на 70% от основната заплата плюс ранг. За да ги осигури, бюджетната комисия на ВСС извършила анализ на изпълнението на съдебния бюджет, който показал следното:

Към март тази година имало неразпределен резерв в размер на 19 496 721 лв. От него през годината са били раздадени 17 287 067 лв. на съдилищата и прокуратурата за различни нужди, включително и за допълнителните трудови възнаграждения, отпуснати през юли тази година. Други 163 784 лв. пък са заделени за награди за магистрати по чл. 303 от Закона за съдебната власт. 145 000 лв. пък били предвидени за заплащане на членовете на помощните атестационни комисии.

Съответно, към 31 октомври средствата от неразпределения резерв били 2 248 484 лв., което е недостатъчно за определяне на коледни премии.

От получените справки станало ясно, че направените икономии са в размер на 11 700 950 лв. Самият ВСС имал икономии от 1 421 650 лв. Освен това имало и 7.4 млн. лева преизпълнение на приходите. За да достигне до сумата от 23 млн. лева комисията прехвърлила още един милион от бюджета на съвета.