Сметната палата пак ги спипа : 10 участници в изборите през октомври са нарушили Изборния кодекс

Установени са неотчетени приходи от пет партии и пет коалиции от партии

Политика
21:37 - 22 Август 2023
3085
Сметната палата пак ги спипа: 10 участници в изборите през октомври са нарушили Изборния кодекс

Сметната палата е проверила 20 участници в изборите на 2 октомври 2022 година – 14 политически партии и шест коалиции. Не са установени нарушения на Изборния кодекс (ИК) от 10 проверени участници – осем политически партии и две коалиции, съобщава Сметната палата.

От всички проверени участници в изборите е спазено изискването на ИК в срок от 30 работни дни след изборния ден да представят отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания пред Сметната палата по утвърден от нея образец.

При одита са констатирани нарушения на нормативните изисквания относно представяне на информация в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по изборния кодекс (ЕРИК) - не е предоставена информация за публикуване в ЕРИК от една партия и три коалиции от партии за направени дарения, а от една коалиция от партии - за декларации за произход на дарени средства в размер над минималната работна заплата; от три коалиции от партии - за финансирания със средства на кандидати, и от две коалиции - за декларации на кандидати за произход на предоставени средства над минималната работна заплата; от една партия - за наименованието на рекламна агенция.

Информация за публикуване в ЕРИК за направени дарения е предоставена със закъснение от една партия и две коалиции, а от една партия и една коалиция - за декларации за произход на дарени средства над минималната работна заплата. Със закъснение в регистъра е подадена регистрация от четири партии и три коалиции за финансирания със средства на кандидати и декларации на кандидати за произход на предоставени средства над минималната работна заплата. Една партия е закъсняла с информацията за за наименованието на рекламна агенция, която ползва.

Две партии и две коалиции от партии са набирали средства за финансиране на предизборната кампания и след нейния край. Установени са неотчетени приходи от пет партии и пет коалиции от партии, съобщава Сметната палата.

Спазени са законовите изисквания за източниците на финансиране и подпомагане на кампанията от одитираните участници в изборите, с изключение на една партия, за която е установено финансиране от едноличен търговец, на когото впоследствие от партията са възстановени средствата.

Изискването приходите над 1000 лева да се получават по банков път е спазено от всички одитирани участници, с изключение на една коалиция от партии.