Спад на индустриалното производство в ЕС и България през декември

На годишна база най-сериозен срив е отбелязан в Словакия, Естония и Люксембург

Новини
14:05 - 15 Февруари 2023
1540
Спад на индустриалното производство в ЕС и България през декември

Индустриално производство в еврозоната и в целия ЕС отбеляза спад през декември 2022 г. след растеж месец по-рано, показват последни данни на европейската официална статистика Евростат.

В рамките на България производство също се сви през декември за трети от последните четири месеца на изминалата година, според данните на Евростат.

Индустриалното производство в ЕС се понижи през декември с 0,4% спрямо ноември, когато нарасна с 1,2%, като в рамките на еврозоната отбеляза спад от 1,1% след отскок с 1,4% месец по-рано, докато пазарните очаквания бяха за по-умерено понижение с 0,8 на сто.

Производството на дълготрайни потребителски стоки в ЕС и еврозоната отбеляза спад съответно с 0,7% и с 1,4%, на капиталови стоки - съответно с 0,3% и с 0,4%, на недълготрайни потребителски стоки производството в ЕС нарасна с 1%,

но в еврозоната се сви с 1%, докато енергийното производство в ЕС и еврозоната се повиши с 1,3 на сто.

Най-силен производствен спад на месечна база беше отчетен в Ирландия (с 8,5%), Люксембург (с 5,25) и Литва (с 4%), докато най-голям растеж отбеляза производството в Дания (скок с 13,5%), Португалия (с 4,1%) и Унгария (с 3,8%).

Промишленото производство в България се понижи през декември с 0,8% спрямо ноември, когато нарасна с 0,5%,

като седем други членки на ЕС отчетоха в края на 2022 г. по-голям производствен спад от нашата страната, показват данните на Евростат.

Спрямо декември 2021 г. производството в еврозоната се понижи с 1,7% след повишение с 2,8% през ноември, като в рамките на целия ЕС се понижи с 0,4% след нарастване с 2,7% месец по-рано.

На годишна база растежът на индустриалното производство в България се забави през декември 2022 г. до 2,1% от 5% през ноември, като шест други страни членки на ЕС отчетоха по-солидно нарастване на производството през последния месец на миналата година (Португалия, Чехия, Унгария, Полша, Малта и Дания).

В същото време най-голям спад на индустриалното производство на годишна база през декември беше отбелязан в Словакия (понижение с 13,1%), следвана от Естония (спад с 11,5%) и Люксембург (с 8,4%).