Тайнството на тракийските гробници

Нещо за четене
22:10 - 21 Юни 2021
5275
Тайнството на тракийските гробници

На наша територия се намират колосалните като брой 60 хиляди надгробни могили, завещани ни от траките, но от тях са проучени само около хиляда. Без съмнение нашата страна е центърът на тракийската култура, тъй като подобни тракийски гробници има и по други места, но тук са най-силно съсредоточени.

Не може да се определи с точност как се е развивала архитектурата на гробните могили. Предполага се, че нейното начало е поставено с изсечените в скалите отвори, които после са оформени като култови помещения. Такива има в планините Родопи, Странджа, източните Старопланински склонове.

Възрастта им е определена през късната бронзова епоха, което означава втора половина на ІІ хилядолетие преди Христа до ранната желязна епоха – ІХ до VІІ век преди новата ера.

Има предположения, че тези изсечени в скалите места са ползвани като светилища, а не за гробни могили, но не се изключва да са служели и за двете цели. Те са характерни с малките си, ниски и кръгли входове, което предполага да се влиза чрез пълзене вътре. Издялани са ниши, които са явно за поставяне на култови предмети. Всички са ограбени отдавна, тъй като достъпът до тях не е труден.

Истинските тракийски гробници обаче са датирани от по-късни епохи. Най-известните от тях са паметници с национално значение. 

Казанлъшка гробница

Това е тракийска могила, намираща се в Казанлък, открита случайно през 1944 година. Тя е с кръгъл купол и е част от некропол, който е в земите на Одриското царство. Иззидана е с тухли и има гробна камера, а цялата е покрита с риза от камък.

Останки на мъж и жена, както и конски кости са сред намерените артефакти. Открити са и някои предмети, както и място за жертвоприношения, но явно гробницата е ограбена отдавна.

Световна слава гробницата получава заради стенописите в нея, които изобразяват сцени от живота на знатните особи, които са погребани, както и военни сцени. Тази гробница е част от световното културно наследство.

Гробницата при Старосел

Тази тракийска гробница е част от култов комплекс на траките и се смята за най-големият царски комплекс с мавзолей на траките. Без съмнение е мавзолей на владетел от края на V и началото на ІV век преди Христа. В комплекса има няколко храма и царски погребения.

Гробницата в Свещари

Тази гробница също е царска и е от ІІІ век преди новата ера. Смята се, че в нея е погребан владетелят на гетите Дромихет. В гробницата са открити кости на коне, както и човешки. Предметите в нея са ограбени още в древността.

Голямата Косматка

Това е могила до град Шипка. В нея са открити величествени и напълно запазени погребения на тракийски владетели. Там е гробът на цар Севт ІІІ, погребан заедно с коня си и с много ценни предмети.

Гробницата в Мезек

Намиращата се до село Мезек гробница е най-колосална от всички тракийски гробници по нашите земи. Датировката я отнася към ІІІ -ІV век преди Христа. Открити са шест погребения, като до входа е погребана жена. Предметите в нея са богати дарове от злато, сребро и други скъпоценности.

Гробницата в Светица

В могилата Светица край Шипка е открита гробница от V век преди Христа. Там вероятно е погребан военачалник, тъй като с него е цялото му бойно снаряжение. Сред множеството ценни предмети се отличават пръстен-печат и съд от злато с форма на лице-маска, ползван като чаша. Тази гробница е част от долината на Тракийските царе, заедно с Голяма Косматка и други гробни комплекси.

Гробницата Оструша

Гробнично – култовият комплекс се намира край град Шипка. Оструша е открита прз 1993 г. Датирана е в средата на  IV век пр.Хр. На площ от 100 кв.м са разположени шест помещения, едно от които представлява саркофагоподобна камера. Двете помещения, долепени до нея са без вход.

Много впечатляващ е касетиранният таван на централната гробна камера, чийто изображения са истински шедьовър и включва изящни стенописи-човешки портрети, композиции от хора и животни. Пред комплекса са разкрити ритуално натрошени керамични съдове и архитектурни детайли. Гробницата е ограбена още в древността, като непокътнато е останало само югозападното помещение. В него е бил погребан кон с богата конска амуниция, открита е още позлатена яка-нагръдник и два сребърни съда.