Учениците от Габрово - най-добри на матурите

На задължителния зрелостен изпит по български език и литература сред по-големите общини води Столична

Новини
19:59 - 05 Август 2020
506
Учениците от Габрово - най-добри на матурите

Габровските ученици са сред най-добрите по резултати от матурите на задължителния изпит по български език и литература, и избираемите изпити по математика и английски език, съобщиха от Института за пазарна икономика - ИПИ.

На задължителния зрелостен изпит по български език и литература сред по-големите общини води Столична (4,63), следвана от Смолян (4,61) и Габрово (4,59). И тази година зрелостният изпит по математика е сред по-рядко избираните.

За сметка на това резултатите са чувствително по-високи от тези по български език и литература. Сред областните градове лидер тази година е Габрово с много добър 5,32, а близък резултат има Бургас - много добър 5,27. По-назад остават Варна (много добър 5,09) и столицата (много добър 4,91).

Зрелостният изпит по английски език е доста по-популярен. Сред по-големите общини тук лидер е наложилата се като център на качественото училищно образование Смолян (много добър 5,43), следвана от Габрово (много добър 5,41) и Русе (много добър 5,39). 

Общото впечатление от средните оценки на зрелостния изпит по английски език е, че учениците се справят по-добре с него, отколкото с тези по български език и математика.

По данни на ИПИ, въпреки извънредните условия и преместването на обучението онлайн, повечето общини подобряват своите резултати на зрелостните изпити.

Според ИПИ, зрелостните изпити са само един - при това далеч не най-добрият - индикатор за знанията и уменията на учениците в регионите на страната. Те обаче могат да служат за първоначален ориентир за качеството на бъдещата работна сила и специализацията на един или друг район в областта на индустрията или услугите.

Предвид все по-важната роля на зрелостните изпити в процеса на кандидатстване за висше образование, те могат и да насочват какъв дял от учениците ще продължат към следващия етап на обучението си.