UNICEF: България е трета в ЕС по дял на деца в риск от бедност

1/3 от малчуганите не могат да си позволят почивка извън дома поне 1 седмица годишно

Новини
15:08 - 01 Юни 2023
1899
UNICEF: България е трета в ЕС по дял на деца в риск от бедност

България е с третия най-висок дял в ЕС на деца в риск от бедност и чийто достъп до основни нужди като храна, вода, подслон, образование и здравеопазване е застрашен.

Това показват данните от регионалния доклад на УНИЦЕФ, обхващащ децата от Европа и Централна Азия. Докладът е изготвен съвместно с Националния статистически институт.

Данните, обявени от НСИ към 31 декември 2022 година, показват, че в България живеят малко над 1 милион деца, като най-високият дял на децата до 15-годишна възраст е в областите Сливен, Ямбол и Бургас, а най-нисък - в Смолян, Видин и Габрово. 

Броят на децата, отглеждани в детски ясли, се увеличава спрямо броя им през 2021 г. По отношение на материалните лишения, числата показват. 

“Близо 1/3 от децата не могат да си позволят почивка извън дома поне 1 седмица в годината. Всяко четвърто дете няма екипировка за игра навън - колело, ролери, кънки”. 

Докладът на УНИЦЕФ акцентира върху приетия цялостен план за детето от страна на българското правителство през октомври 2022 г., който е ключов фактор за намаляване броя на децата, живеещи в риск от бедност.  

Председателката на Детския фонд на ООН Кристина де Бройн наблегна на неравенството в България, свързано с достъпа до образование и здравеопазване, както и на високия риск на детска смъртност в резултат на замърсения въздух.