Увеличават стипендиите на студентите

Предложението е минималният размер на месечната стипендия да се увеличи от 85 лева на 120 лева

Актуални новини
21:26 - 25 Септември 2023
2854
Увеличават стипендиите на студентите

Министерството на образованието и науката (МОН) ще подкрепи искането на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) в България за увеличаване размера на стипендиите, помощите и наградите на студентите, съобщават от НПСС.

От НПСС предлагат минималният размер на месечната стипендия за студенти да се увеличи от 85 лева на 120 лева; максималният размер на месечната стипендия за студенти да се увеличи от 180 лева на 200 лева, а максималният размер на помощите и наградите да се увеличи от 300 на 400 лева.

Поисканото увеличение НПСС направи през юли 2023 г. и е свързано с водената политика на организацията по отношение на стимулиране на студентите и насърчаване на успехите на бъдещите висшисти. Предстои МОН да внесе проект на постановление на Министерския съвет (МС) за изменение и допълнение на постановление 90 на МС от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на студентските стипендии на студенти, докторанти и специализантите в държавните висши училища и научните организации.

В проекта се предвижда още да се увеличи от 100 на 140 лева месечният размер на стипендията за студентите, приети за обучение в годината на придобиване на средно образование в държавни висши училища по реда на член 9, алинея 3, точка 6, буква "А" от Закона за висшето образование (ЗВО).

Новите размери на стипендиите ще влязат в сила, считано от 1 юли 2023 г., а средствата за стипендии на студентите, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления, които могат да се получават независимо от това дали студентът получава и друга стипендия по реда на това постановление, ще се определят пропорционално на относителния им дял спрямо всички студенти в редовна форма на обучение в съответното висше училище.

Ще отпадне и изискването размерът на стипендиите на студентите от приоритетните професионални направления да бъдат по-ниски от размера на стипендиите, предоставяни по критериите "успех" и/или "доход", информират от НПСС.