Външният дълг набъбна с €2,7 млрд.

Икономика
16:23 - 27 Ноември 2020
684
Външният дълг набъбна с €2,7 млрд.

Брутният външен дълг в края на септември е 37,9 млрд. евро (66,8% от БВП), което е с 2,724 млрд. евро повече в сравнение с края на 2019 г. За година дългът нараства с 2,97 млрд. евро, обявиха от БНБ.

Брутният външен дълг на сектор “Държавно управление” в края на септември е 7,519 млрд. евро. Спрямо края на 2019 г. той нараства с 2,092 млрд. евро (38,5%), а за година се повишава с 2,084 млрд. евро.

Външните задължения на сектор Банки са 4,535 млрд. евро. Те се понижават с 366,2 млн. евро спрямо края на 2019 г., а за година намаляват с 84,4 млн. евро.

Външните задължения на Други сектори са 10,805 млрд. евро. Спрямо края на миналата година те намаляват със 195,3 млн. евро, а за година със 182,1 млн. евро.

В края на септември вътрешнофирменото кредитиране между компании зад граница и български фирми е малко над 15 млрд. евро, което е с 1,194 млрд. евро повече в сравнение с края на 2019 г. и с 1,152 млрд. евро повече от септември миналата година.

През периода януари–септември 2020 г. полученото външно финансиране е в размер на 6,605 млрд. евро, при 4,822 млрд. евро година по-рано. От тях 2,447 млрд. евро (37,1% от общия размер) са за сектор “Държавно управление”, 1,175 млрд. евро са за сектор Банки, 810,2 млн. евро за Други сектори, а 2,171 млрд. евро (32,9%) са вътрешнофирмено кредитиране.

От януари до септември извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 4,572 млрд. евро, при 4,813 млрд. евро година по-рано.