ВАС забрани поставянето на "легнали полицаи"

Решението е окончателно

Новини
12:12 - 01 Март 2024
5930
ВАС забрани поставянето на "легнали полицаи"

Върховният административен съд (ВАС) отмени като незаконни текстове от Наредба, регламентираща изграждането на неравности върху пътното платно за ограничаване на скоростта на движение, като на практика забрани поставянето на "легнали полицаи". Това става ясно от официално съобщение на съда.

ВАС отменя атакуваните текстове заради нарушени от административния орган принципи на законност, равенство и достъпност, публичност и прозрачност, на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Така "легнали полицаи", всякакви други напречни пътни маркировки и средства за намаляване на скоростта ще може да има само след приемането на правила по правилен и законен ред.. 

С въпросния нормативен акт още през 2012 г. МРРБ и МВР е създало правилата за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях, Основните моменти в него обаче са оспорени пред ВАС от фиическо лице. 

И сега петчленният състав на ВАС отменя основни текстове от наредбата, като  приема, че според Закона за нормативните актове (ЗНА),изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. За да бъде изпълнено това изискване е било необходимо преди внасянето на проект на нормативен акт, съставителят на проекта да го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, като на заинтересованите лица да се предостави най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.

Върховните съдии приемат, че в случа не е достатъчно доказателството, установяващо изпълнението на това императивното правило, писмо от 2012 г. на зам. министър на регионалното развитие и благоустройството, с което същият е уведомил министъра на транспорта, изпълнителния директор на националното сдружение на общините и областните управители в страната, че на електронната страница на МРРБ е публикуван проектът на Наредбата. Според върховните магистрати от това изявление не може да се установи от коя до коя дата е бил публикуван проектът на наредбата и дали действително с този проект са публикувани докладът и мотивите, както е изискването на закона. Никъде в писмото не е посочено, че е публикуван и докладът.

ВАС твърди и, че изобщо не са достатъчно становищата на МРРБ, че поради техническа невъзможност, свързана с архивирането на данните от сървърите, поддържали сайтовете на министерствата през 2012 г., не могат да представят доказателства за публикуване на проекта на наредбата на интернет страницата на министерствата. Срокът на запазване на документите, отразяващи основните дейности в държавните и общинските институции, е 20 години, припомнят съдиите. С оглед на тази разпоредба извадката от интернет страницата на МРРБ е следвало да е част от административната преписка по приемане на наредбата, още повече с оглед безсрочността на оспорването на подзаконовите нормативни актове.

Решението на ВАС е окончателно.