Възобновяват подаването на газ за София и Перник

Новини
14:24 - 09 Август 2023
2449
Възобновяват подаването на газ за София и Перник

След 15 часа днес възобновяват предсрочно подаването на природен газ за потребителите в София и Перник, съобщиха от „Булгартрансгаз“. 

В изпълнение на ремонтната програма на „Булгартрансгаз“ ЕАД в периода от 08:00 часа на 08.08.2023г. (вторник) до 08:00 часа на 10.08.2023г. (четвъртък) се предвиждаше изпълнение на планови ремонтни дейности на преносния газопровод от линеен кранов възел „Горни Богров“ до очистно съоръжение „Нови Искър“.

Извършването им ще осигури в максимална степен сигурност при преноса на природен газ през националната газопреносна система за предстоящия есенно-зимен сезон.

Благодарение на положените усилия от страна на служителите на “Булгартрансгаз” ЕАД ремонтът приключи успешно по-рано от предвидения краен срок. След 15:00 ч. на 09.08.2023 г. ще започне поетапното възстановяване на преноса на природен газ в изходни точки на газопреносната мрежа както следва: C051-АГРС „Чепинци”, C054-АГРС „Нови Искър”, C053-ГРС „София – 2”, C055-ГРС „София – 3”, C056-ГРС „София – 4” и C057-ГРС „Перник”.

По този начин ще бъде осигурена възможност за възстановяване на консумацията на природен газ за „Овергаз мрежи“ ,“Топлофикация София” и всички крайни потребители на природен газ на територията на София и Перник по-рано от предвидения срок.