Владайският канал ще спасява Перник

Насочват вода оттам към язовир "Студена"

Актуални новини
13:23 - 29 Ноември 2019
1395
Владайският канал ще спасява Перник

Допълнителни количества вода от Владайския канал ще бъдат насочени към язовир "Студена", заради водния режим в община Перник, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова по време на парламентарния контрол.

Тя напомни, че министерството е изискало информация за свободните водни количества от водоснабдителната система, експлоатирана от "Софийска вода" АД, разположени на територията на природен парк "Витоша", които биха могли да се прехвърлят към Перник. Набелязани са мерки, които в следващите няколко дни ще бъдат изпълнени.

Друга краткосрочна мярка е да има по-ефективен режим на подаване на вода в рамките на едно денонощие, каза министърът и изтъкна, че на 22 ноември управителят на "ВиК Перник" е изпратил до кмета на общината предложение за подаване на вода от 15.00 до 22.00 ч., с което се очаква да има намаляване на броя на авариите и на загубите на вода. Министърът напомни, че към момента кметът на града е издал по-щадяща заповед, с която режимът е два пъти в денонощие. Тя изрази надежда той да преосмисли решението си, за да може да бъде съхранена наличната в момента вода в язовира.

В МРРБ на експертни срещи са били обсъдени няколко варианта за осигуряване на допълнителни количества вода. Предстои изготвяне и представяне на официални предложения от експертите, които министърът ще предложи за обсъждане на експертно ниво и ще се прецени кои от тях са възможни за изпълнение, които биха довели в краткосрочен план до действия, които могат да доведат до снабдяване с допълнителни количества вода.

Министърът подчерта, че в по-дългосрочен план основната мярка за преодоляване на водната криза е намаляване на загубите във водопроводната мрежа. Тя напомни, че "ВиК Перник" има готов проект и има договор за финансиране по оперативна програма "Околна среда", като най-големите инвестиции са за водоснабдяване и за община Перник те са 22 млн.лева.

Министърът напомни, че правителството отпусна на община Перник 2,7 млн. лева по проекта за реконструкция на утаителите на пречиствателна станция за питейни води, която обслужва града и околните села. По другия резервен вариант във връзка с водния проблем на града Аврамова съобщи, че все още не са готови окончателните резултати от вторите проби от водата на язовир "Долна Диканя".