Война за имена на университетите в Бургас

Частният ВУЗ не дава държавният да се преименува, било нелоялна конкуренция

Новини
12:42 - 10 Юли 2024
6590
Война за имена на университетите в Бургас

Ръководството на Бургаския свободен университет (БСУ) се възпротиви на промяната в името на държавния „Проф. д-р Асен Златаров“, поискана от ректора му проф. д-р Христо Бозов.

Той потърси подкрепата на Общинския съвет за това ръководеният от него Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ да се преименува на Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Общинският съвет е органът, който може да предложи промяната на Министерския съвет, в чиито правомощия е да вземе окончателно решение.

В писмо до Бургаския общински съвет президентът на БСУ проф. д-р Петко Чобанов и ректорът му проф. д-р Милен Балтов възразяват. Аргументите им са: липса на мотиви и риск от „объркване, нелоялни практики на конкуренция, грешки при вземане на решения“, които можели да доведат до заблуждение, защото при промяна имената и на двете висши училища ще съдържат думата „бургаски“.

"Наименованието Бургаски свободен университет ни е дадено от Великото Народно събрание и вече повече от 30 години университетът ни се свързва с определението „бургаски". Така сме известни сред академичната общност у нас и в чужбина. Добавянето на същото определение към наименованието на другия университет в Бургас

би било прецедент в историята на висшето образование в страната и би довело до подмяна на традициите

на Бургаския свободен университет. (...) Надяваме се, че общинските съветници ще се съобразят с нашето становище. Убедени сме, че и двата университета заемат достойно място в града ни и през годините са се утвърдили със своите наименования и няма нужда от излишно дублиране", пишат още двамата професори до Общинския съвет в Бургас.