XXI век: София ще се чисти с метли през 2023-а

Срещу 14 милиона лева се осигурява работа на нискообразовани

Куриози
20:40 - 06 Декември 2022
2605
XXI век: София ще се чисти с метли през 2023-а

Улиците в София се метат предимно на ръка, а не механизирано и така ще бъде и през 2023 г. Това показва проектът за план-сметка за чистотата и събирането на сметта в Столичната община, представен в комисията по бюджет и финанси.

За ръчно метене на улиците се планират 14 млн. лв., а за механизирано - малко над 2 млн. лв. Отделно се дават още 4.2 млн. лв. само за събиране на сметта от уличните кошчета в София.

"Неоправдано все още се заделят много по-големи средства за ръчно метене на улиците, което е абсолютно безсмислено, за сметка на машинното почистване", коментира общинският съветник Бойко Димитров от "Демократична България".

Една от причините общината да набляга на ръчния труд е осигуряването на работа на нискообразовани хора в сферата на чистотата. "Така Столичната община си поддържа контингент от заети хора (а те са хиляди), които да вършат някаква работа с метлите с неясен ефект", предполага той.

В потвърждение на тази теза са и изнесените данни за 2022 г. от зам.-кмета по екологията Десислава Билева. До 30 септември ръчно са изметени 845 974 дка улици и тротоари, докато механизирано (с машини) са близо 4 пъти по-малко - 239 491 дка. С автоцистерни с маркуч са измити общо 83 478 дка, а с автоцистерни с дюзи - 173 554 дка. През следващата година се планира да се увеличи площта с механизирано метене с 4%.

План-сметката за 2023 г. ще е в размер на 260 млн. лв., което е с 22 млн. лв. повече спрямо тази година. "Увеличението е най-вече заради повишените цени на електроенергията", поясни Билева.

Рязко ще се повиши кратността на миенето на улиците, където минава градски транспорт - 7 пъти годишно, и на вътрешните квартални улици - 8 пъти годишно. "Това е значително увеличение и ефектът, който залагаме в последните години с повишаване на кратността, засега работи", отбеляза Билева.

Средствата в план-сметката за 2023 г. са разпределят по следния начин: 101.5 млн. лв. - за миене и метене на улици, тротоари и площади; 78 млн. лв. за събиране и превоз на битовите отпадъци; 74.7 млн. лв. - за поддържане и експлоатация на депата за отпадъци и 5.96 млн. лв. за издръжка и заплати на Столичния инспекторат.

Изпълнението на план-сметката за 2022 г. - 67%, засега

От общо 240 млн. лв., предвидени за чистене и събиране на отпадъците в София в план-сметката на 2022 г., до 30 септември са изразходвани 67.5% - 160.55 млн. лв. Това показва, че общата сума за поредна година няма да бъде изразходена. За минали години осреднено не достигаме и 90% усвояване на парите, отбеляза зам.-председателят на финансовата комисия Иван Таков от БСП.

"По данни за периода 2014-2020 г. Столичната община е събрала от такса смет общо 190 млн. лв. повече, отколкото е изразходвала за дейностите по план-сметката - чистене и събиране на отпадъците. От няколко години средства от такса битови отпадъци (ТБО) се разходват за други дейности, които не са свързани с чистенето на града, а това не е особено законно", предупреди Таков.

Такса смет за физически лица няма да има изменение, според проектната план-сметка. Размерът й ще се определя по същата формула - 1.6 промила от данъчната оценка на недвижимия имот. С нея гражданите плащат извозването на сметта, миене и метене на улиците и обществените пространства, както и обезверждането на депата за отпадъци.

"Никъде не са планирани средства за поетапното въвеждане на разделно събиране на биоразградимите отпадъци от домакинствата. Има европейски директиви и от 2024 г. трябва да се събират разделно в цяла София, и ние, общинският съвет, трябва да приемем пророграма в тази насока и тя трябва да има финансова обосновка", предупреди Димитров.

План-сметката за следващата година предстои да се обсъди в комисиите и да се гласува в Столичния общински съвет.