Жените са по-образовани от мъжете във всички страни от ОИСР

В Белгия дамите са 60 на сто от общия дял

Новини
21:50 - 30 Септември 2022
1575
Жените са по-образовани от мъжете във всички страни от ОИСР

Във всички страни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) жените са по-високо образовани от мъжете, това се разкрива в доклад на ОИСР. В Белгия жените са 60,6% от общия дял, предаде специално за БТА белгийската агенция Белга.

Средно жените представляват 56% от завършилите бакалавърска или еквивалентна степен, 54% сред хората с магистърска или еквивалентна степен и 45% от тези с докторска или еквивалентна степен. Това означава, че жените като цяло са по-добре представени, но има тенденция делът им да намалява с повишаване на нивото на висше образование.

Въпреки разширяването на достъпа до образование през последните десетилетия, през 2020 г. средно в страните от ОИСР 15% от младите (25-34 годишни) все още нямат гимназиална степен, а делът на младите мъже е по-голям от дела на младите жени без гимназиална квалификация: 16% от младите мъже и 13% от младите жени.