32 000 деца с увреждания у нас, 10 000 не влизат в клас

В България няма прецизни данни за хората с проблеми, достъпа им до пазара на труда е много труден

Новини
16:23 - 14 Юли 2020
335
32 000 деца с увреждания у нас, 10 000 не влизат в клас

В България има 32 000 деца с увреждания, а 10 000 не влизат в класните стаи. "Всеки се справя с някакви трудности. Човекът с интелектуални затруднения има нужда от подкрепа, за да спазва дисциплина, да се справи с предизвикателствата на работното място, няма способност да се адаптира, трябва да бъде подкрепен", сподели Миряна Сирийски, програмен директор на фондация "Светът на Мария".
 
Всеки човек е индивидуалност. В България и по света няма много прецизни данни за броя за хората с увреждания, дори тълкуванията кой е с увреждане са различни. 15 % от глобалното население живеят с някакво увреждане, 5 % от децата също. Не се включват уврежданията, които можем да придобием следствие на инцидент или болест, добави експертът. 

"32 000 деца и тийнейджъри в България живеят с увреждания, 20 000 са посещавали училища, 10 000 не посещават, не са във форма на обучение, не работят, това ги прави напълно изключени, невидими. Прави труден достъпа им до пазара на труда", обясни Ивайло Спасов, който също е част от организацията.