А ти пиеш ли си PrEP-а?

Хапчето против ХИВ все още не е достатъчно достъпно в България

Здраве
15:25 - 01 Декември 2022
2402
А ти пиеш ли си PrEP-а?

Статия, обобщаваща двугодишния опит на здравния център CheckPoint Sofia в прилагането на PrEP програма в България е публикувана в престижно българско научно списание. В нея д-р Ивайло Паков проследява повече от 200 пациенти на CheckPoint, които избират да стартират РrEP в страната ни.

PrEP е краткото наименование за преекспозиционна профилактика (pre-exposure prophylaxis). PrEP представлява орална терапия за предпазване от заразяване с ХИВ. Синьото хапче (на практика комбинация от няколко медикамента) се приема всекидневно или по схемата 2 таблетки преди секс, +1 таблетка след 24 часа + още 1 таблетка след още 24 часа (2+1+1 табл.). PrEP може да се използва само от ХИВ-негативни хора. На този етап таблетката PrEP включва два медикамента: тенофовир ДФ (TDF) и емтрицитабин (FTC). Най-известното патентовано име за тази комбинация е Трувада, но вече има и нови, генерични (значително по-евтини) версии на PrEP.

Данните на пилотното проучване показват, че пациентите предпочитат схемата за прием на PrEP при необходимост (2+1+1), като 97% от използващите медикамента са гей мъже предимно до 40 г.

Доброволното проследяване на пациентите, стартирали терапията против ХИВ (над 55% всички пациенти) показва, че PrEP действа ефективно – не се откриват случаи на инфектирани с ХИВ и не се откриват случаи на пациенти с влошена бъбречна функция.

„Имаме много да правим, за да стане PrEP достъпен и у нас. Проблемите са свързани с разбирането на държавата, че инвестицията в превенцията е икономически, социално и здравно ефективна. За съжаление, PrEP в България не е достатъчно достъпен и уви – скъп.“ споделят отCheckPoint Sofia.

За момента PrEP консултации се предоставят само в здравния център CheckPoint.