Адвокати скочиха на Иван Гешев, не го искат за колега!

Не можело да бъде вписан като защитник

Новини
14:27 - 04 Октомври 2023
4847
Адвокати скочиха на Иван Гешев, не го искат за колега!

Бившият главен прокурор Иван Гешев да не бъде вписан като адвокат. За това призоваха от Обединението на свободните адвокати (ОСА) в позиция до Висшия адвокатски съвет и адвокатската колегия в Кюстендил.

Повод за становището на ОСА е протокол от заседание на Адвокатския съвет в Кюстендил (публикуван във Фейсбук общността на българските адвокати), от който става ясно, че Иван Гешев е поискал да бъде вписан като адвокат.

„Считаме, че органите на адвокатурата по закон и етичен кодекс на адвоката дължат същата грижа спрямо всички български адвокати. Такава грижа органите на адвокатурата следва да проявяват особено при достъпа до адвокатската професия“, заявяват от обединението.

И припомнят, че през юни Гешев беше освободен от поста главен прокурор заради действия, които накърняват престижа на съдебната власт (основание по чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията).

Според Закона за адвокатурата „не може да бъде вписано като адвокат лице, което е освободено от длъжност съдия, прокурор или следовател при условията на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията или е дисциплинарно уволнено от длъжност съдия по вписванията, държавен съдебен изпълнител, юрисконсулт, разследващ полицай с висше юридическо образование и разследващ митнически инспектор, ако не са изтекли две години от датата на освобождаване от длъжност“.

Иван Гешев обаче не беше освободен от съдебната власт на това основание, а сам поиска да напусне системата.

Законът за адвокатурата предоставя преценката дали кандидатът притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия на съответния адвокатски съвет.

Трайната практика на Върховния касационен съд е, че преценката на съвета за наличието на нравствени качества се извършва по целесъобразност и не подлежи на съдебен контрол за оценката и квалификацията на относимите факти и обстоятелства. Преценката на нравствените качества следва да се основава на действителните факти, наличието или липсата на които подлежи на съдебен контрол, но самата оценка на фактите относно нравствените качества съветът извършва в рамките на притежаваната от него оперативна самостоятелност и тя не подлежи на контрол за законосъобразност.

„Извършването на действия, които накърняват престижа на съдебната власт е несъвместимо с притежаването на необходимите съобразно чл. 4, ал. 1, т. 5 от ЗАдв нравствени качества за упражняване на адвокатската професия. Считаме, че в конкретния случай на Гешев тази пречка не би отпаднала и след изтичане на предвидения в чл. 5, ал. 2, т. 4 от ЗАдв срок“, заявяват от ОСА.

В становището се припомня, че Иван Гешев е коментирал адвокатите и според ОСА си е позволявал „недопустими от професионална и морална гледна точка нападки и квалификации спрямо уважавани български адвокати и спрямо адвокатите въобще“. „В свои публични изказвания той идентифицираше адвокатите с техните клиенти и правеше внушения, че те (адвокатите) са основна причина за прокурорските трудности в борбата с престъпността и корупцията“, посочват от обединението.

И заключават, че бившият главен прокурор не може и не следва да бъде адвокат.

„Именно затова заявлението му да бъде вписан като адвокат в АК Кюстендил е много важен тест за отговорността, която носят органите на адвокатурата. Решението за приема му би имало не само огромен отзвук сред българското общество, но и би хвърлило неотмиваемо петно върху адвокатурата като цяло. Крайно време е професията ни да спре да бъде пристан за скандално потънали в съдебната власт гемии! В противен случай адвокатурата полека, но за сметка на това необратимо, ще изгуби всякакви устои да изпълва със съдържание предвидената ѝ конституционна роля“, пишат от ОСА.

„Лекс“ потърси Иван Гешев за коментар, но не успя да се свърже с него, редакцията ще публикува позицията му веднага щом я получи.