Българските патриоти: Решението на ЦИК за 121 секции в Турция нарушава Конституцията и Изборния кодекс

Новини
20:50 - 21 Юни 2021
2813
Българските патриоти: Решението на ЦИК за 121 секции в Турция нарушава Конституцията и Изборния кодекс

Решението на ЦИК за 121 секции в Турция нарушава Конституцията и Изборния кодекс! Има и фактически нарушения, касаещи равнопоставеността на политическите сили, участващи на изборите на 11 юли.

Това са юридическите доводи, приложени с конкретика в жалбата на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“, внесена чрез ЦИК до Върховния административен съд. Поводът е Решение на ЦИК с №253-НС от 18 юни 2021 г. (https://www.cik.bg/bg/decisions/253/2021-06-18), което определя броя на секции, които се разкриват зад граница. Според него в Турция те от 35 стават 121, т.е. почти четири пъти повече.

Поради тези безобразия утре – 22 юни, вторник, в 12.00 ч. организираме протест пред Централната избирателна комисия, за да покажем, че няма да допуснем един български държавен орган да погазва грубо законите на държавата в интерес на чужда държава.

Призоваваме всички достойни и родолюбиви български граждани да изразят своята позиция и да ни подкрепят. България НЕ Е турски вилает. България е суверенна еднонационална държава!

Ние, БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ, нееднократно сме заявявали категорично, че проблемът със секциите в Турция касае не само бъдещото управление на страната, което директно ще бъде предадено в ръцете на ДПС и диктатора Ердоган, но е и въпрос, касаещ националната ни сигурност. Всеизвестен е фактът, че изборният процес там се организира и провежда не от българските, а от турските власти.

С четирикратното завишаване на възможността за гласуване за етническата турска партия, каквато и нейният лидер вече официално потвърди, че е ДПС чрез посещението си и изказването си, че Турция е неговата родина, реално вече фактически е заплашен не само политическият живот в България. Тук става въпрос за нарушаване на материалния закон, каквото е погазването от страна на ЦИК на чл. 15, вр. с чл. 14 от ИК, в които има ясни правила как и по какви критерии се разкриват секции зад граница, както и на чл. 3, където са изброени принципите, въз основа на които се провеждат всички видове избори в България.

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!

Ето и част от мотивите:

Решението е постановено при особено съществени нарушения на чл. 15 от Изборния кодекс (нарушение на материалния закон):

Според чл. 15 от ИК „Когато броят на избирателите по чл. 14 е повече от 500, се образуват толкова избирателни секции, колкото пъти числото 500 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция“.

Видно от наименованието на чл. 15 тази норма предвижда условия за образуване на нови секции. Преценката следва да се основе на броя на секциите от предходните избори от същия вид. В случая необходимостта от нови секции следва да се прецени спрямо броя на секциите за парламентарните избори, проведени на 4 април 2021 г. Броят им тогава е определен с решение № 2212-НС от 12.03.2021 г., което прилагаме като доказателство към жалбата.

Сравнени, двата документа показват, че ЦИК е определила броя на секциите в Р Турция за предстоящите парламентарни избори без да съобрази и приложи правилото на чл. 15 от ИК. Обжалваното решение противоречи на целта на закона.

- В чл. 3 от ИК са формулирани принципите, въз основа на които се произвеждат всички видове избори в Република България:

- всеобщото, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване;

- осигуряване свободно изразяване на волята на избирателите;

- осъществяване на гласуването лично от избирателя в изпълнение на гражданския му дълг.

На 4 юни председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, придружен от членове на ръководството на партията, участва в среща с президента на Република Турция Реджеп Ердоган, която се проведе в столицата на Р Турция.

Делегацията на ДПС се среща и с председателя на турския парламент Мустафа Шентоп, пред когото г-н Карадайъ заявява: „Тази земя е нашата земя. Не сме имигранти тук. Турция е нашата родина. Останахме там след Османската империя и нашата битка е в защита на нашата турска идентичност, в защита на нашите език, религия и обичаи“.

Първо. Партия, регистрирана в България по българското законодателство, се ползва с личната подкрепа на главата на турската държава. Казано иначе, партията ДПС защитава интересите не на българските граждани, а е пряк инструмент за въздействие от страна на турската държава.

Второ. Председателят на ДПС открито заявява, че партията му защитава не българския национален интерес, а турската си идентичност, турския език, мюсюлманската религия и турските обичаи. Така заявената от ръководителя на ДПС цел е в пряко противоречие с чл. 11, ал. 3 и 4, чл. 13, ал. 4, чл. 37, ал. 2 от Конституцията на Република България.

В оспорваното Решение № 253-НС от 18 юни 2021 г. ЦИК определя, че са налице съображения за нецелесъобразност за образуване на избирателни секции в няколко държави, измежду които Ирак, Сирия, Палестина и други. В своите мотиви ЦИК изтъква, че това е обосновано от обстановката на политическа криза и несигурност, породени от различни военни действия. Република Турция е втората държава с най-много секции извън страната. Както е известно, Република Турция все още е в режим на извънредно положение след доказано недемократичния режим на държавно управление, което се наложи там.

Прилагаме и пълния текст на жалбата до ВАС:

ДО

ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ЧРЕЗ:

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Ж А Л Б А

от

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“, регистрирана за участие в изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г. с Решение № 121-НС от 25.05.2021 г. на ЦИК.

Адрес за кореспонденция:

гр. София, ул. „Пиротска“ № 5, ет. 5,

e-mail: vmro@vmro.bg

п р о т и в

РЕШЕНИЕ № 253-НС от 18.06.2021 г. на ЦИК за определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. правно основание - чл. 12 във вр. с чл. 58 от Изборния кодекс.

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ,

С оспорваното решение Централната избирателна комисия определи местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Предвид факта, че решението е публикувано на интернет страницата на ЦИК в 00.44 часа на 19.06.2021 г., настоящата жалба е подадена в срока по чл. 58 от Изборния кодекс.

Жалбоподателят – Коалиция „Българските патриоти – ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“ е регистриран за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. с влязло в сила решение № 121-НС от 25.05.2021 г. на ЦИК, поради което е легитимиран да оспори административния акт.

В качеството си на представляващ Коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“, оспорвам горепосоченото решение като смятам същото за незаконосъобразно и противоречащо с няколко разпоредби на материалния закон – отменително основание по чл. 146, т. 4 от АПК, и за несъответно на целта за закона – отменително основание по чл. 146, т. 5 АПК.

1. Решението е постановено при особено съществени нарушения на чл. 15 от Изборния кодекс (нарушение на материалния закон):

Според чл. 15 ИК „Когато броят на избирателите по чл. 14 е повече от 500, се образуват толкова избирателни секции, колкото пъти числото 500 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция.“

Видно от наименованието на чл. 15, тази норма предвижда условия за образуване на нови секции.
Преценката следва да се основе на броя на секциите от предходните избори от същия вид. В случая необходимостта от нови секции следва да се прецени спрямо броя на секциите за парламентарните избори, проведени на 4 април 2021 г. Броят им тогава е определен с решение № 2212-НС от 12.03.2021 г., което прилагаме като доказателство към жалбата.

Сравнени, двата документа показват, че ЦИК е определила броя на секциите в Р. Турция за предстоящите парламентарни избори без да съобрази и приложи правилото на чл. 15 ИК. Например: В гр. Бурса за изборите на 4 април 2021 г. е имало 8 секции. За предстоящите избори от същия град са постъпили 5264 заявления по чл. 14, т. 2 ИК (заявления). Прилагането на правилото на чл. 15 ИК показва, че трябва да бъдат образувани нови 3 секции, т.е. общо 11 избирателни секции. Според решението на ЦИК са определени 26 секции, т.е. с 15 повече от нормативно установеното съгласно правилото на чл. 15 ИК.

В Измир за изборите на 4 април 2021 г. е имало 4 секции. За предстоящите избори от същия град са постъпили 3844 заявления. Прилагането на правилото по чл. 15 ИК показва, че трябва да бъдат образувани нови 4 секции, т.е. общо 8 избирателни секции. Според решението на ЦИК са определени 10 секции, т.е. с 2 повече от нормативно установеното съгласно правилото на чл. 15.

В Истанбул за изборите на 4 април 2021 г. е имало 6 секции. За предстоящите избори от същия град са постъпили 3764 заявления. Прилагането на правилото на чл. 15 ИК показва, че трябва да бъдат образувани нови 2 секции, т.е. общо 8 избирателни секции. Според решението на ЦИС са определени 25 секции, т.е. със 17 повече от нормативно установеното съгласно правилото на чл. 15 ИК.

2. Обжалваното решение противоречи на целта на закона.

2.1. В чл. 3 ИК са формулирани принципите, въз основа на които се произвеждат всички видове избори в Република България:

- всеобщото, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване;

- осигуряване свободно изразяване на волята на избирателите;

- осъществяване на гласуването лично от избирателя в изпълнение на гражданския му дълг.

2.2. На 4 юни председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, придружен от членове на ръководството на партията, участва в среща с президента на Република Турция Реджеп Ердоган, която се проведе в столицата на Р. Турция.

Делегацията на ДПС се среща и с председателя на турския парламент Мустафа Шентоп, пред когото г-н Карадайъ заявява: „Тази земя е нашата земя. Не сме имигранти тук. Турция е нашата родина. Останахме там след Османската империя и нашата битка е в защита на нашата турска идентичност, в защита на нашите език, религия и обичаи“. По-късно Анадолската агенция уточнява, че преводът бил некоректен по отношение на думата „родина“, но потвърждава останалите думи на г-н Карадайъ: „нашата битка е в защита на нашата турска идентичност, в защита на нашите език, религия и обичаи“.

Очевидни са няколко факта:

Първо. Партия, регистрирана в България по българското законодателство, се ползва с личната подкрепа на главата на турската държава. Казано иначе, партията ДПС защитава интересите не на българските граждани, а е пряк инструмент за въздействие от страна на турската държава.

Второ. Председателят на партията ДПС открито заявява, че защитават не българския национален интерес, а турската си идентичност, турския език, мюсюлманската религия и турските обичаи. Така заявената от ръководителя на ДПС цел е в пряко противоречие с чл. 11, ал. 3 и 4, чл. 13, ал. 4, чл. 37, ал. 2 от Конституцията на Република България.

Трето. Президентът на Р. Турция лично поздрави ДПС на националната им конференция в края на 2020 г. Това е още едно доказателство, че ДПС е пряк проводник на турската държавна политика в българския политически живот.

2.3. Произволното и безкритично създаване на секции в Р. Турция на практика обслужва турският държавен интерес. Р. Турция е страна, която има сериозни проблеми със защитата правата на човека. Президентът Ердоган е съсредоточил в ръцете си неимоверна власт, каквато е немислима в държава с истински демократично управление. Това фактическо положение води до юридическите изводи, че при гласуването в Р. Турция не може да се гарантира тайната на вота, нито да се осигури свободното изразяване на волята на избирателите.

2.4. В оспорваното Решение № 253-НС от 18 юни 2021 г., ЦИК определя, че са налице съображения за нецелесъобразност за образуване на избирателни секции в няколко държави, измежду които Ирак, Сирия, Палестина и други. В своите мотиви, ЦИК изтъква, че това е обосновано от обстановката на политическа криза и несигурност, породени от различни военни действия. Република Турция е втората държава с най-много секции извън страната. Както е известно, Република Турция все още е в режим на извънредно положение след доказано недемократичния режим на държавно управление, което се наложи там. При наличие на нецелесъобразни условия за откриване на секции в държави, в които е налице политическа криза и/или извънредна обстановка, то ЦИК следва да приложи тези условия еднакво спрямо всяка една държава, в която е налице опасност. С оглед предходното, изхождайки от факта, че е налице нецелесъобразност за откриване на секции в определени държави, смятам че същата хипотеза е налице и относно Република Турция.

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

С оглед изложените мотиви, моля на осн. чл. 146, т. 4 от АПК, да постановите решение, с което да отмените Решение № 253-НС от 18 юни 2021 г. на ЦИК поради противоречие с материалния закон и несъответствие с целите на Изборния кодекс.

Моля да отмените горепосоченото решение и да върнете преписката за произнасяне от ЦИК със задължителни указания по еднакво приложение на закона и условията за целесъобразност относно държавите, в които трябва да се открият секции за гласуване за изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Копие от Решение за създаване на Коалиция от 20.05.2021 г. между именно ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, ПП „ВОЛЯ“ и ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за създаване на Коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“, както и относно начина на представляване на коалицията;

2. Решение на ЦИК № 2212-НС от 12.03.2021 г.

3. Пълномощно в полза на Пламен Христов от представляващия ПП Воля Веселин Марешки.

гр. София

С уважение:

Красимир Каракачанов

Пламен Христов

Валери Симеонов".