„Булгаргаз“ обяви търг за доставка на втечнен газ

Той е за около 550 млн. куб. м LNG

Новини
17:30 - 10 Август 2022
2457
„Булгаргаз“ обяви търг за доставка на втечнен газ

Държавният газов доставчик обяви в сряда търга за доставки на втечнен природен газ, съобщиха от „Булгаргаз“. 

До 18 август ще се търсят общо 5,5 млн. МВтч или около 550 млн. куб. м суровина за периода октомври, ноември и декември 2022 г. с място за разтоварване – гръцкия терминал за регазификация Ревитуса.

Търсеното количество за октомври е 1,5 млн. МВтч, а за следващите два месеца съответно по 2 млн. МВтч. 

Подаването на оферти е възможно както за целите месечни количества, така и частични доставки, уточняват от газовият доставчик. 

Предлаганите цени трябва да са реферирани към съответната цена за месеца на нидерландската борса TTF с включена отстъпка или да е реферирана към тази на американския газов център Хенри хъб. Трябва да включва и разходите за регазификация.

Ето и целия текст на офертата на "Булгаргаз", която е публикувана на сайта на компанията:

Уважаеми Партньори,

Булгаргаз ЕАД възнамерява да закупи количества втечнен природен газ (LNG) и ще очаква Вашата оферта в случай на интерес, както следва:

Количество: 

Месец октомври 2022 г.: 1 500 000 MWh;

Месец ноември 2022 г.: 2 000 000 MWh;

Месец декември 2022 г.: 2 000 000 MWh;

Възможно е предлагането на частични количества.

Цена DES LNG Terminal, Revythoussa, Greece : реферирана към TTF front month (in EUR/MWh) с посочена отстъпка или реферирана към Henry Hub (HH)

TTFfm = стойността на индекса TTF Front Month, публикувана в Argus European Natural Gas - Daily Natural Gas Market Prices, в колоната, озаглавена "Цена", за TTF (Title  Transfer Facility) за последния работен ден на месеца, предхождащ месеца на доставка. TTF fm e средноаритметична стойност между стойностите „Купува“ и „Продава“ за всеки ден от месеца, за който съответния месец е следващ месец.

За м. октомри следва да се посочи референция към стойност TTF fm октомври
За м. ноември следва да се посочи референция към стойност TTF fm ноември
За м. декември следва да се посочи референция към стойност TTF fm декември

“HH” is the final settlement price (in US$ per MMBtu) for the New York Mercantile Exchange’s Henry Hub natural gas futures contract for the “Month” the month in which the Scheduled Delivery Date falls.

Качество на LNG: да се приложи техническа спесификация

Място на разтоварване:  LNG Terminal, Revythoussa, Greece.

Условия за доставка: DES LNG Terminal, Revythoussa, Greece.

Краен срок за представяне на офертите: до 12:00 ч. (българско време) на 16.08.2022 г.

Валидност на офертите: до 17:00 ч. (местно време) на 18.08.2022 г.

Допълнително условия:

Продавачът следва да посочи всички допълнителни разходи, които могат да възникнат за Купувача при доставката. В случай, че такива не са посочени, ще се счита, че всякакви допълнителни разходи, непредвидени в офертата, ще бъдат за сметка на Продавача.

В случай, че бъде подписан договор за доставка с избрания участник/участници, същият ще влезе в сила при условие, че Булгаргаз потвърди осигуряване на слот за регазификация и съхранение в приемния терминал не по-късно от 20.09.2022 г. В случай, че до посочената дата Булгаргаз не осигури слот за регазификация и съхранение на LNG товарите в приемния терминал, договорът за доставка няма да породи задължения за страните.