„Електрохолд Продажби“ смуче по 2 лева месечно за застраховка „ЕлектрозаЩИТа“

Омбудсманът Диана Ковачева сезира Комисията за финансов надзор заради жалби на граждани

Новини
12:11 - 31 Март 2023
2637
„Електрохолд Продажби“ смуче по 2 лева месечно за застраховка „ЕлектрозаЩИТа“

Омбудсманът Диана Ковачева сезира председателя на Комисията за финансов надзор Бойко Атанасов заради жалби на граждани срещу дружеството „Електрохолд Продажби“.

Потребителите сигнализират, че без тяхното знание и съгласие, при заплащане на месечна сметка през касите на офиси за парични преводи, им се

удържа месечна вноска от 2 лева по застраховка „ЕлектрозаЩИТа“ и те разбират за това, едва след като са платили задължението си. 

Общественият посредник настоява Комисията да провери по компетентност дейността на „Електрохолд Продажби“ и на застрахователното дружество, чиито съвместен продукт е въпросната застраховка.

Справка на сайта на „Електрохолд Продажби“ показва, че застраховката е предназначена за битови потребители и осигурява покритие на щети върху битови електроуреди, предизвикани от късо съединение, токов удар и пренапрежение в електрическата мрежа вследствие на мълния.