„Електрохолд“ спира хартиената фактура

ЕРП-то преминава към електронно уведомление, какво правят хората без интернет?

Общество
08:59 - 30 Април 2023
5369
„Електрохолд“ спира хартиената фактура

"От септември 2023 г. фактурата за електроенергия ще се получава само по електронен път". Това съобщение на "Електрохолд" - доставчика на ток за Западна България, притесни част от абонатите. Някои хора все още предпочитат да виждат сметките си на хартия, други не са на "ти" с интернет", трети нямат достъп до мрежата.

Преминаването към е-фактури за всички битови потребители през септември, за което напоследък текат и реклами по телевизиите, е залегнало в промените в Общите условия на "Електрохолд Продажби". Все пак ще има изключения -  в одобрените от Комисията за енергийно и водно регулиране текстове е предвидена опция хартиеното общуване между доставчик и клиент да продължи. Ако някой държи и след август да получава плик в пощенската си кутия с фактурата за месечното потребление, ще трябва да подаде изрично заявление за това.

За целта титулярът на партидата трябва да посети лично Търговски център на "Електрохолд Продажби" и да попълни Заявление за получаване на хартиена фактура. "До август 2023 г. всички клиенти ще получават образец на заявлението заедно със сметката си за ток", обясняват от компанията.

По мейла

Много битови клиенти на  "Електрохолд" вече са преминали към е-фактури и получават известията по мейл. Който иска да се присъедини към тази група, може да го направи по следните начини: да си направи регистрация на сайта на "Електрохолд Продажби" тук; да посети търговски център на Електрохолд или каса  на EasyPay; да се обади на телефон 0700 10 010;

За регистрацията са необходими следните данни - клиентски номер, код за идентификация – за битови клиенти това са последните 4 цифри от ЕГН на титуляря на клиентския номер, и актуален имейл адрес. Клиентският номер може да бъде открит в хартиената фактура. Другите опции са да се обадите на телефон 0700 10 010, да отидете в офис на "Електрохолд Продажби", или системата на www.epay.bg, ако вече сте регистрирани там.

"Електронната фактура е валиден данъчен документ. Получавате оригинална електронно подписана месечна фактура за консумирана електроенергия, отговаряща на изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за счетоводство и Закона за данък върху добавената стойност", изтъкват от "Електрохолд".

Е-фактурата съдържа всички данни в хартиената. Можете да я разглеждате във всеки момент, на компютъра, телефона, таблета. Има и други предимства, но едно от най-важните е, че електронната услуга е "зелена" -  9000 дървета на година, спасени от изсичане за хартия, осигуряват кислорода на 90 000 души.

Във връзка с промяната на портала на "Електрохолд" е отворена рубрика "Често задавани въпроси", в която има полезна информация за прехода към е-фактуриране.